Sabin Rai

"Timi Nai Hau"

Intro Talk:
उपहार स्वोरुप यो तस्बिर माया गर्नेहरु लाई
भलै छोटो होला यहाँ सबै दृश्य अटाउन लाई
जिन्दगि नरहोस् , रही रहनेछ यसमा कैद पलहरु
तिमि छौ, तिम्रो प्यारो मान्छे छ
त्यो भन्दा अरु ले चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई

[Chorus]
तिमि नै हौ
मलाई माया गर्ने
तिमि नै हौ, तिमि नै हौ
तिमि नै हौ, तिमि नै हौ
तिमि नै हौ
मलाई खुसि दिने
तिमि नै हौ, तिमि नै हौ
तिमि नै हौ, तिमि नै हौ
तिमि नै हौ Ummm
तिमि नै हौ

[Verse 1]
हेर मलाई समाउ यो हात
नछुटोस हाम्रो दरिलोसाथ
देख्ने ले देखोस, सुनोस
हाम्रो यो सम्बन्ध
पश्चाताप छैन कुनै यहाँ
खुसि छौ हामि छौ जहाँ
भन्ने के भनोस, गरोस
हाम्रो बारे कुरा
जति जे छ मेरो
तिमि हौ

[Chorus]
तिमि नै हौ
मलाई आफ्नो भन्ने
तिमि नै हौ, तिमि नै हौ
तिमि नै हौ, तिमि नै हौ
तिमि नै हौ, Umm
तिमि नै हौ, Nananana

[Outro]
तिमि नै हौ
तिमि नै
तिमि, तिमि
तिमि, तिमि
तिमि नै हौ yeah
Oooooooh oooh yeah
तिमि नै हौ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net