Having My Way* lyrics

by

Young Nudy & Pi’erre Bourne


[Lyrics from snippet]
Plenty guap, plenty cake, b*tch, I'm having my way
Plenty hoes, on my di*k, b*tch, I'm having my way
n*ggas hate, everyday, they not, having they way
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net