Sajjan Raj Vaidya

"Mooskaan"

[Verse 1]
तिमीलार्इ थाहा छैन
तिम्रो मुस्कान, त्याे मुस्कानले
मलार्इ के गर्छ?
तिम्रो मुस्कान, त्याे मुस्कानले
तिमीलार्इ थाहा छैन
हेर्दा, तिमीले हेर्दा मलार्इ
के हुन्छ? के हुन्छ?
तिमी अाउँदा मुस्कुरौदै मलाई

[Chorus]
तिम्रो नाम, तिम्राे अावाज, तिम्राे न्यानाे-न्यानाे स्पर्श
मेरो हात, मेरो पाईला, सबैले तिमीलार्इ खाेज्छ
तिमीलार्इ थाहा छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु
मात्र तिमी हासिदेऊ
तिमीलार्इ थाहा छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु
मात्र तिमी हासिदेऊ

[Verse 2]
तिमी अाऊ फर्खेर, फर्खेर एता
तिमीलार्इ, तिमीलार्इ नहेरी
सकेन बसेर याहाँ
तिमी नहुदा, मलार्इ गाह्राे, अफ्ठायाराे हन्छ
त्यसैले अहिले नै अाउ, मुस्कुराउ, सताउ मलार्इ

[Chorus]
तिम्रो नाम, तिम्राे अावाज, तिम्राे न्यानाे-न्यानाे स्पर्श
मेरो हात, मेरो पाईला, सबैले तिमीलार्इ खाेज्छ
तिमीलार्इ थाहा छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु
मात्र तिमी हासिदेऊ
तिमीलार्इ थाहाँ छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु
मात्र तिमी हासिदेऊ

[Bridge]
तिम्राे अन्तरिक्षमा लैजाउ न मलार्इ पनि
तिम्राे छायाँमा बस्छु तिम्रै चन्द्रमा बनि
अाकाशै भरिने गरि माया तिमीलार्इ म गरैउला
माया मात्र तिमी हासिदेऊ

[Outro]
तिम्राे अन्तरिक्षमा लैजाउ न मलार्इ पनि
तिम्राे छायाँमा बस्छु तिम्रै चन्द्रमा बनि
अाकाशै भरिने गरि माया तिमीलार्इ म गरैउला
माया मात्र तिमी हासिदेऊ
अाकाशै भरिने गरि माया तिमीलार्इ म गरैउला
माया मात्र तिमी हासिदेऊ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net