Sajjan Raj Vaidya

"Anountho Mutu"

[Verse 1]
एकछिन भएर के भोत
तिमीलाई नदेखेको?
एकदम याद अैरहेछ
कुर्न नै गाह्रो भयो
तिम्लाई एकछिन एकछिनमा
फेरी मैले बोलाँउदा
नरिसाउनु माया
साह्रै अनौठो छ यो

[Chorus]
मुटो मेरो
तिम्रो सम्झनामा दुल्दै
कल्पनाहरु बटुल्दै
तिम्रो नामलाई
प्रेरणा बनाएर
सपना साझाएर
तिमी कहाँ ल्यएर
अैबस्छ तिम्रो अङालोमा

[Verse 1]
एक चोटी भए पनि
राती निदाउनु अघी
भनिदिनु है माया
याद गरिरहेछौ कि
मलाई मैलीए तिमीलाई
सम्झिरहेको जस्तै
जती देक्ने तिमीलाई
सकिन्न सम्हल्नै यो

[Chorus]
मुटो मेरो
तिम्रो सम्झनामा दुल्दै
कल्पनाहरु बटुल्दै
तिम्रो नामलाई
प्रेरणा बनाएर
सपना साझाएर
तिमी कहाँ ल्यएर
अैबस्छ तिम्रो अङालोमा

[Hook]
अनौठ्यो छ यो
मुटो मेरो
तिम्रो सम्झनामा दुल्दै
कल्पनाहरु बटुल्दै
तिम्रो नामलाई
प्रेरणा बनाएर
सपना साझाएर
तिमी कहाँ ल्यएर
अैबस्छ तिम्रो अङालोमा

[Outro]
अब त तिम्रो न्यानो न्यानो
अङालो को मायामानै
बस्ने छु म सधैं

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net