Anuel AA - Estrés Postraumático (תרגום לעברית) lyrics

by

Genius Hebrew Translations (תרגום לעברית)


[פתיח]
בררר
בהגדרה של "להיות אמיתי" במילון יש תמונה שלי (תמונה שלי;אנואל)
אמרתי לאוזונה:"הכסף לא עושה אותנו, אנחנו עושים אותו" (אנחנו;אמן)
ואמרתי לבלווין שדיכאון הוא שד ללא פנים (פנים;אה)
ואנחנו איפה שאנחנו, מבורכים בגלל שאלוהים בחר אותנו (אותנו;בררר)

[פזמון]
ואני לא לוקח את החיים ברצינות (אוהא,אוהא)
בגלל שבסופו של דבר אני אגמור מת (מת)
ואני שם חיוך ברגעים רעים
איך גן עדן יהיה אםאלו שעזבו לעולם לא יחזרו? (יחזרו;יה,יה)
ואף אחד לא שואל(או-הא), אם אני סובל, אם אני בוכה (או-הא)
אם יש לי בושה שמתמלאת מאוד עמוק

[אינטרלודיו]
(בררר! אה?)
להסתובב עם רובה לא הופך אותך לחייל (-ייל)
חייל הוא חייל בגלל שהוא הולך למלחמה ויורה (יורה;בררר)
אמיתי עד המוות, שמעת, ממזר?
יו,מה המצב פראבי? (אה? בררר)

[בית 1]
שמונה בבוקר ואנחנו כבר על הרגליים (על הרגליים)
אני הייתי במשא ומתן של חיים ומוות (אמן)
הרבה התהפכו עליי בגלל שסמכתי (בגלל שסמכתי)
הארבעים בתורה שלי בגלל שזה נותן לי אמונה (בררר)
בררר! זה איך שזה נשמע כשאני מדליק, בררר! (בררר)
אני שד כמו קנדו
הכסף יורד והקילו עולים (הקילו עולים)
ממזר, אני כמו הג'וקר, אני עומד למות צוחק (חהחה)
ה.27 והדם האדום שלך הם האוכל שלי
כבר יש מחיר על הראש שלך והם כבר נותנים הנחה (בררר)
ממכונית למכונית כדי שהשברים לא יקפצו (השברים)
גל הפושעים לא יורד, הוא ממשיך לעלות (הוא ממשיך לעלות)
[גשר]
איפה אלו שרוצים להרוג אותי? (יה)
איפה אלו שרוצים לצוד אותי? (או-הא)
הם יצטרכו למצוץ את הזין שלי (למצוץ את הזין שלי), יה
הם יצטרכו למצוץ את הזין שלי, יה
איפה אלו שרוצים להרוג אותי? (יה)
המכוניות חסינות כדורים, אל תירו בי, יה (בררר)
הם יצטרכו למצוץ את הזין שלי, בררר (למצוץ את הזין שלי)
הם יצטרכו למצוץ את הזין שלי, יה (למצוץ את הזין שלי)

[בית 2]
כל כך הרבה יריות וכדור אחד גומר בתוך הלב (בתוך הלב)
תנוח בשלום,צ'קו וסליחה למשפחה שלו (אמן)
אנחנו ננצח,אם הקילו יעברו דרך ההגירה (דרך ההגירה)
ואנחנו מחליפים יריות עם השומרים לפני שאנחנו גומרים בכלא (בררר)
הם הרגו את גאיה, אבל הוא חיי במחשבות שלי
אם אני אתפוס את מי שעשה את זה אני הולך להפר את התקופת מבחן (בררר)
הרובה שלי כמו יינקי יש לזה היסטוריית להיטים (בררר!)
והג'ורדנים שלי הם באגס באני והכדורים שלי הם מגזרים (בררר)
כל כך הרבה כסף שעשיתי ברית עם השטן (אמן)
ואני לא מדבר עם המלשינים או המשטרה (אני לא מדבר)
ללמבו יש יותר כוח סוס מלאורווה (ברררמ!)
והרבה אוהבים אותי והרבה שונאים אותי כמו פבלו (בררר)
ואתה היפוקריט עם ה"אייץ'" מהרצח (חהחהחה)
ואנחנו הולכים להרוג אותך ולגרום לזה להיראות כמו התאבדות (אמן)
לראות אותי עם כל כך הרבה מיליונים מפריע לך (מפריע לך)
אפילו אני רואה את עצמי באינסטגרם ומקנא בעצמי (בררר)
צדים עם הרחפנים כאילו אנחנו באירן
אני מפוארטו ריקו אבל הרובים גרמניים (אוייי)
שמנו לב אליך ומהר נרדמת בקאן-אם (אויי)
הם לא מאמינים בישו (חהחה), אבל הם מתפללים כשאני נותן להם את זה, בררר (בררר!)
[סגירה]
חבר מזוייף זה כמו צל שעוקב אחריך אחרי שהשמש ירדה
לא לכולם יש את אותה ראייה כמוני
חלק יגידו שאני אדם טוב
ואחרים יגידו שאני חרא
מה שאני יכול להגיד שהם יצרו את שניהם (הם יצרו את שניהם)
בגלל שאני נותן להם בחזרה מה שהם נותנים לי (מה שהם נותנים לי)
ובסוף (ובסוף), אתה הולך להבין ש... (להבין ש…)
אתה תפגוש הרבה מסכות וכמה פנים (כמה פנים)
חיים בלי חברים, מוות בלי עדים
אמיתי עד המוות, שמעת, מזדיין? בררר!
יו,מה המצב פראבי? אה
שאלוהים יברך את כל הכפרים בפוארטו ריקו, מסביב לעולם
כל השכונות, במיוחד סנטורקה, קגואס, מנאטי (מנאטי)
או-או-אובי און דה דראמס (בררר)
הבלתי נגועים, שמעת, מזדיין?
נוח על משכבך בשלום צ'קו (צ'קו)
ונוח על משכבך בשלום קוראה (קוראה), אמן (אמן)
יו, צ'ינולה (יו, צ'ינולה), אה? (אה?)
יו,מה המצב קנדו? (יו קנדו)
אוייי!
יו,מה המצב איקיו? חהחה
הבלתי נגועים,בייבי, שמעת? (בייבי, שמעת?)
בררר (בררר)
(איפה אלו שרוצים להרוג אותי?
איפה אלו שרוצים לצוד אותי?
הם יצטרכו למצוץ את הזין שלי
הם יצטרכו למצוץ את הזין שלי, יה)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net