Anuel AA & Karol G - Secreto (תרגום לעברית) lyrics

by

Genius Hebrew Translations (תרגום לעברית)


[פתיח: אנואל]
Bebecita
Bebe-bebecita, uah
Bebecita

[פזמון: אנואל, קרול ג'י & שניהם]
מה שיש בינינו הוא סוד, שאף אחד לא יגלה (אוהא)
בייבי, אני תמיד גומר כשאת גומרת (אוהא)
בשביל העולם אנחנו חברים אבל אנחנו עושים את זה בסתר (או, או, או)
את ואני רק במיטה שלי ואלוהים הוא העד (או,או, או)
מה שיש בינינו הוא סוד, שאף אחד לא יגלה (אנחנו רואים אחד את השנייה)
וכולם מדברים עלינו, אבל אנחנו עושים את זה (עושים אהבה)
ואת גרמת לי להשתגע, יה (או-או-או, או-או)
ואיתך אני מרגיש טוב, יה (או-או-או, או-או, או), אה
ואף אחד אף פעם לא הולך לדעת (בייבי),שאת האישה שלי (האישה שלי)
ושאף אחד לא רוצה לראות אותנו ביחד, אבל אנחנו הולכים להתחבא

[בית 1: אנואל & קרול ג'י]
אני עושה לך אהבה ביופי
ואני לוחץ לך את היד (יד)
בייבי, זה כבר כמעט ארבע
אבל בשביל סקס זה עוד מוקדם (מוקדם)
בייבי, איתי את מרגישה חיה, אבל במיטה אנחנו הורגים אחד את השנייה
סודות תמיד יוצאים לאור, בייבי, במוקדם או במאוחר (מוקדם)

[פזמון: אנואל, קרול ג'י, שניהם]
מה שיש בינינו הוא סוד, שאף אחד לא יגלה (אה-אה)
וכולם מדברים עלינו, אבל אנחנו עושים אהבה (אה-אה)
ואתה גרמת לי להשתגע, יה
ואיתך אני מרגישה טוב, יה
ואף אחד אף פעם לא הולך לדעת (בייבי), שאני האישה שלך (אישה)
והם לא רוצים לראות אותי איתך (אה-אה), אבל אנחנו הולכים להתחבא (אה, אה, אה)
[בית 2: אנואל & קרול ג'י]
הרווקות בלתי אפשרית, בלעדייך אני אתאבד
ואני מכור לגוף שלך (מכור)
בייבי, את שלי, אני לא חולק (אוהא)
ואני תמיד שובר אותך בחדר שלי, בייבי (איי)
הרווקות בלתי אפשרית, בלעדיך אני אתאבד
בייבי, אתה שלי, אני לא חולקת
עשינו הסכם עד המוות (אוהא)
ואנחנו תמיד עושים את זה בעסיסיות בחדר שלי, בייבי
בייבי, בייבי (בייב; אוהא)

[פזמון: אנואל & קרול ג'י]
מה שיש בינינו הוא סוד, שאף אחד לא יגלה (מגלה, אה)
בייבי, אני תמיד גומר כשאת גומרת (אה,הא, אה)
בשביל העולם אנחנו חברים ואנחנו עושים את זה בסתר (בסתר)
את ואני רק במיטה שלי ואלוהים הוא העד (עד)
מה שיש בינינו הוא סוד, אבל אנחנו תמיד מתראים (מתראים; אה-אה)
וכולם מדברים עלינו, אבל אנחנו תמיד עושים אהבה (עושים אהבה)
ואת גרמת לי להשתגע, יה (אה-אה)
ואיתך אני מרגיש טוב, יה
ואף אחד אף פעם לא הולך לדעת שאני האישה שלך (אישה)
הם לא רוצה לראות אותי איתך (בבה), אבל אנחנו הולכים להתחבא
איי, אה, הא (או-או-או-או)

[סגירה: אנואל & קרול ג'י]
(אמיתי עד המוות, בייבי)
יאללה, יאללה, איי
בייבי (אמיתי עד המוות, בייבי)
אללה, יאללה, איי, אוהא (אוהא)
קרול ג'י, אוהא
(בייבי), קרול ג'י, בייבי (או-או-או; אוהא, אוהא)
יו מה המצב איזי (אוהא, אוהא; איזי עשה את הביט)
הבלתי נגועים, שמעת בייבי?
הא, אה (או-או-או, או-או, או)
אמיתי עד המוות, בייבי (אה, אה)
בייבי (בררר!)
אוייי, אנואל (אה, אה)
יו מה המצב פרביאן (המממ, לא)
יו המצב פרידה (אה, אוההא)
(בייבי)
יו מה המצב איקיו
(בייבי -בייבי ; אוהא-אוהא, אה-אה)
בייבי -בייבי, אה-אה-אה-אה
בייבי, אה-אה-אה-אה (אוהא-אוהא, אה-אה)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net