Anuel AA - El Manual (תרגום לעברית) lyrics

by

Genius Hebrew Translations (תרגום לעברית)


[בית 1]
הגורל הפגיש בינינו (בייבי)
אחרייך, שום דבר לא היה אותו הדבר (אוהא)
באהבה כבר עברתי דרך גיהינום (או, יה-אה-אה)
זה למה זה קשה לבטוח
אף אחד לא יגיד לי איך להתנהג (יה-יה)
אבל כדי לשכנע אותי את כבר יודעת איך לדבר (איך לדבר)
למקום שאף אחד לא יכל להיכנס אליו (אף אחד אחר)
כמו קעקוע, אני לא הולך למחוק אותך ממני (אהבה, לא)
איתך אני זורם ואני כבר יודע שאני שלך (שלך)
טוב, את מספרת לי דברים שגורמים לי לקבור את הגאווה שלי (בררר)

[פזמון]
זה פשוט זה שיש לך מדריך (מדריך)
לחמם את העור שלי (העור שלי)
וברית עם הנשמה שלי, אני יודע את זה (אני יודע את זה)
כמו אסון טבע (אה)
אני לא יכול לעצור אותך (אה-אה)
בייבי, את גורמת לי להרגיש רע ואת גורמת לי להרגיש טוב (אוהא, אה, יה)
זה פשוט זה שיש לך מדריך (מדריך)
לחמם את העור שלי (העור שלי)
וברית עם הנשמה שלי, אני יודע את זה (אני יודע את זה)
כמו אסון טבע (אוהא)
אני לא יכול לעצור אותך (לא, לא)
בייבי, את גורמת לי להרגיש רע ואת גורמת לי להרגיש טוב (אוהא, אוהא, יה-אה)
[בית 2]
החיים לימדו אותי לא לסמוך (או-או)
הקארמה קיימת, אני לא אפשל שוב (אפשל)
התחלתי לחזור ולפני שאני בן 30 (בן 30)
ואת מופיעה כשאני מפסיק להסתכל עלייך (להסתכל)
אני רואים את הפנים אחד של השנייה אבל לא מכירים את הלבבות (לא מכירים)
אנחנו אף פעם לא מעריכים את זה, בייבי, עד שאנחנו מאבדים את זה
חיים רק פעם אחת, אז בואי לא נבזבז את זה
עשינו הבטחה ואני אמות אם אני אפר אותה (אוהא)

[פזמון]
זה פשוט זה שיש לך מדריך
לחמם את העור שלי
וברית עם הנשמה שלי, אני יודע את זה (אני יודע את זה)
כמו אסון טבע (אוהא)
אני לא יכול לעצור אותך (אה-אה)
בייבי, את גורמת לי להרגיש רע ואת גורמת לי להרגיש טוב
ז-ז-זה פשוט זה שיש לך מדריך (מדריך)
לחמם את העור שלי (העור שלי)
וברית עם הנשמה שלי, אני יודע את זה (אני יודע את זה)
כמו אסון טבע (אוהא)
אני לא יכול לעצור אותך (לא, לא)
בייבי, את גורמת לי להרגיש רע ואת גורמת לי להרגיש טוב (אוהא, אוהא, יה)

[בית 3]
אני רוצה להיות האסיר שלך (או-או, או-או)
מאה שנים בתוך הגוף שלך, ווהו-או (או-ווהו)
נקודת הג'י שלך מודדת את הצוואר שלך (או-ווהו)
ואם הם יהרגו אותי, מזכרי אותי, וואו-אוהא, יה
אלכוהול והחוף, יה (יה)
בייבי, תביאי את המגבת כי את עומדת להיות רטובה (יה, יה)
ואני לא מתכוון לאוקיינוס (או, או)
בייבי, המבט אדום, יה-אה (אוהא)
אבל זה נעשה ירוק כשאת מתחילה לשתות (אוהא)
ואת מתחילה להשתחרר (אוהא)
[פזמון]
זה פשוט זה שיש לך מדריך
לחמם את העור שלי
וברית עם הנשמה שלי, אני יודע את זה (אני יודע את זה)
כמו אסון טבע (אוהא)
אני לא יכול לעצור אותך (אה-אה)
בייבי, את גורמת לי להרגיש רע ואת גורמת לי להרגיש טוב
ז-ז-זה פשוט זה שיש לך מדריך (מדריך)
לחמם את העור שלי (העור שלי)
וברית עם הנשמה שלי, אני יודע את זה (אני יודע את זה)
כמו אסון טבע (אוהא)
אני לא יכול לעצור אותך (לא, לא)
בייבי, את גורמת לי להרגיש רע ואת גורמת לי להרגיש טוב (אוהא, אוהא, יה)

[סגירה]
או-או, או-או
אוהא
אוהא
O-Ovy On The Drums
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net