KIDZ BOP Kids - RITMO (תרגום לעברית) lyrics

by

Genius Hebrew Translations (תרגום לעברית)


[קדם פזמון]
זה הקצב, קצב, קצב, קצב
זה הקצב, קצב, קצב, קצב, קצב, קצב
זה הקצב, קצב, קצב, קצב, קצב הלילה

[מקהלה]
אנחנו נשברים כל הלילה (של הלילה)
נחזור למחרת (אה, כן)
אתה יודע איך אנחנו עושים את זה, מותק
(זה הקצב של הלילה)
מותק, הלילה כמו אש (של הלילה)
אנחנו עומדים לבזבז את הכסף (אה, כן)
אנחנו חוגגים עד הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, הסוף

[גשר אינסטרומנטלי]
קֶצֶב!

[פסוק 1]
הם לא ריבוק ולא נייקי (לא)
בלי סטייליסט, אני נראה עוף (כן)
לה רוזליה אומרת לי שאני נראה מגניב (לה רוסליה)
אני לא מכחיש לך את זה כי אני יודע מה יש (וואו)
מה שרואים, לא שואלים (נא ')
אם איבדתי אותם, ברור לי שזו אשמתי (זו אשמתי, אשמתי; אה)
בתור קאנלו בזירה שום דבר לא מפחיד אותי
אני גר בנווה המדבר שלי והשלום לא מופל (וואו)
האקונה מטטה בתור טימון ופומבה
אני הולך על אגדה אז תן לה זומבה
אני משאיר אותם עיוורים עם האווירה שמאירה אותי
שונאים רועמים, אנחנו פא'לה רומבה (רא)
[קדם פזמון]
זה הקצב, קצב, קצב, קצב, קצב הלילה

[מקהלה]
אנחנו נשברים כל הלילה (של הלילה)
נחזור למחרת (אה, כן)
אתה יודע איך אנחנו עושים את זה, מותק
(זה הקצב של הלילה)
מותק, הלילה כמו אש (של הלילה)
אנחנו עומדים לבזבז את הכסף (אה, כן)
אנחנו חוגגים לקיצוניות, מותק
(זה הקצב של הלילה)
אנחנו נשברים כל הלילה (של הלילה)
נחזור למחרת (אה, כן)
אתה יודע איך אנחנו עושים את זה, מותק
(זה הקצב של הלילה)
מותק, הלילה כמו אש (של הלילה)
אנחנו עומדים לבזבז את הכסף (אה, כן)
אנחנו חוגגים עד הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, הסוף

[גשר אינסטרומנטלי]
קֶצֶב!

[פסוק 2]
הקצב, המורד, סגנונות על גבי סגנונות על גבי סגנונות, קיבלתי כמה
נולד להיות פראי כי אני חי כמו נועז
תחיו את זה, תלחצו, זה התרחיש (2Pac)
אני מסתובב כמו בשמחה (גג)
אני על הכן (חיסון נגד שפעת)
אני כל כך חולה שאני צריך רפואה (מי חשב?)
למדתי את השיר הזה במקסיקו (חחחח!)
הקצב, המורד
חדש ומשופר, אני ברמה חדשה (אה כן)
ככה אנחנו עושים את זה, אנחנו בונים כמו לגו (אה כן)
תרגיש על האש, אתה מתמודד עם אש
לא יכול להפסיק, אני מחויב, אף פעם לא הפסקתי
לא יפסיק, לא צריך לדבר כמו מטפל
אל תפסיק, תמשיך לנוע זה הנרטיב
ללא הפסקה, תעשה את זה כמו לחזר, הנה זה
[קדם פזמון]
זה הקצב, קצב, קצב, קצב, קצב הלילה

[מקהלה]
אנחנו נשברים כל הלילה (של הלילה)
נחזור למחרת (אה, כן)
אתה יודע איך אנחנו עושים את זה, מותק
(זה הקצב של הלילה)
מותק, הלילה כמו אש (של הלילה)
אנחנו עומדים לבזבז את הכסף (אה, כן)
אנחנו חוגגים לקיצוניות, מותק
(זה הקצב של הלילה)
אנחנו נשברים כל הלילה (של הלילה)
נחזור למחרת (אה, כן)
אתה יודע איך אנחנו עושים את זה, מותק
(זה הקצב של הלילה)
מותק, הלילה כמו אש (של הלילה)
אנחנו עומדים לבזבז את הכסף (אה, כן)
אנחנו חוגגים עד הסוף, הסוף, הסוף, הסוף, הסוף

[אאוטרו]
קֶצֶב!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net