KIDZ BOP Kids - you should be sad (תרגום לעברית) lyrics

by

Genius Hebrew Translations - תרגום לעברית


[פסוק 1]
אני רוצה להתחיל את זה ולומר
אני חייב להוריד את זה מהחזה שלי
לא קיבלתי כעס, לא קיבלתי רוע
רק קצת חרטה
דע לך שאף אחד אחר לא יגיד לך
אז יש כמה דברים שאני חייב לומר
הולך לרשום את זה ואז להוציא את זה
ואז אני אהיה בדרכי

[קדם פזמון]
לא, אתה לא חצי מזה שאתה חושב שאתה
ואתה לא יכול למלא את החור שבתוכך בכסף, משחקים ומכוניות
אני כל כך שמח שמעולם לא היה לי עתיד איתך
כי אתה לא יכול לאהוב כלום אלא אם כן יש בזה משהו בשבילך

[מקהלה]
הו, אני כל כך מצטער, אני כל כך עצוב
ניסיתי לעזור לך, זה פשוט הכעיס אותך
ולא הייתה לי אזהרה לגבי מי אתה
אני פשוט שמח שהצלחתי לצאת בלי להישבר
ואז רץ כל כך רחוק
שלעולם לא תראה אותי שוב
לא יראה את דמעות התנין שלך
כי יודע שנמאס לי מהם
[פסוק 2]
תן לי להתחיל את זה באומר
באמת התכוונתי לטוב מההתחלה
קח אחד שבור ממש בידיים שלי
ואז להחזיר את כל החלקים שלו

[קדם פזמון]
אבל אתה לא חצי מזה שאתה חושב שאתה
ואתה לא יכול למלא את החור שבתוכך בכסף, משחקים ומכוניות
אני כל כך שמח שמעולם לא היה לי עתיד איתך
כי אתה לא יכול לאהוב כלום אלא אם כן יש בזה משהו בשבילך

[מקהלה]
הו, אני כל כך מצטער (אני מרגיש כל כך מצטער)
אני מרגיש כל כך עצוב (אני מרגיש כל כך עצוב)
ניסיתי לעזור לך (ניסיתי לעזור לך)
זה פשוט הכעיס אותך
ולא הייתה לי אזהרה (לא הייתה לי אזהרה)
על מי שאתה (על מי שאתה)
פשוט שמח שיצאתי בלי להישבר
הו, אני כל כך מצטער (אני מרגיש כל כך מצטער)
אני מרגיש כל כך עצוב (אני מרגיש כל כך עצוב)
ניסיתי לעזור לך (ניסיתי לעזור לך)
זה פשוט הכעיס אותך
ולא הייתה לי אזהרה (לא הייתה לי אזהרה)
על מי שאתה (על מי שאתה)
על מי שאתה
[לְגַשֵׁר]
היי-אי-אי-אי, כן
היי-אי-אי-אי, כן

[קדם פזמון]
אבל אתה לא חצי מזה שאתה חושב שאתה
ואתה לא יכול למלא את החור שבתוכך בכסף, משחקים ומכוניות
אני כל כך שמח שמעולם לא היה לי עתיד איתך
כי אתה לא יכול לאהוב כלום אלא אם כן יש בזה משהו בשבילך

[אאוטרו]
אני מרגיש כל כך עצוב
אתה צריך להיות עצוב
אתה צריך להיות
אתה צריך להיות עצוב
אתה צריך להיות
אתה צריך להיות
אתה צריך להיות
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net