Nicanor Abelardo

"Pahimakas"

Umaga na
Umaga  na, nag-aawitan ang ibon sa parang
Ang  kasawian ko'y pinag-uusapan
Ay! wala na, Ay! wala na Alas!
Hanggang umaga'y ayaw ka pang manungaw

Paalam  na Irog
Paalam  na Irog kung di man iniibig
Nang nabubuhay pa ang bangkay ko man lamang
Kaawaan  mo na

Ako'y paalam na, ako'y paalam na
Hindi ko malaman ang patutunguhan
Ako na'y paalam, ako na'y paalam
Hindi  ko malaman ang patutunguhan kung ako ay daratal

Sa luksang libingan kung ako ay daratal
Sa luksang libingan kung di na magbalik
Iyong ipalagay na ako'y wala na
Paalam, paalam

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net