Maye* lyrics

by

Kabza De Small


Lyrics from Snippet

[Verse 1]
Maye maye maye
Mphefumlo wami ibanami
Ngthathe ungibeke phezulu
Nhliziyo yami ifudumale xaxumizulu
Oh oh maye maye
Maye maye maye maye maye maye
Uban othe kuzoba lula
Maye maye maye
Maye maye maye maye
We mama ngizowthwala ngizowthwala lomthwalo ngizowthwala
Izinyanya zingfika ekhalo zami
Wemdali phendula kuyenyuka
Kuzolunga inxaxi zami
Zizobulawa yimithandazo yami
Ah somdandla ngyamthemba uzoba nami
Wemdali phendula kuyenyuka

[Verse 2]
Izolo nomphefumlo wami ibanami
Ngthathe ungibeke phezulu
Nhliziyo yami ifudumale xaxumizulu
Oh oh maye mayе
Maye maye maye mayе maye maye
Uban othe kuzoba lula
Maye maye maye
Maye maye maye maye oh
Ibanami ibanami nhliziyo ibanami
Ibanami mphefumlo ibanami
Ibanami nhliziyo ibanami
We mphefumlo ndizobambelela ndizobambelela ndizobambelela ndinothando lwami
Ndizobambelela ndizobambelela ndizobambelela

[Verse 3]
Mphefumlo wami ibanami
Ngthathe ungibeke phezulu
Nhliziyo yami ifudumale xaxumizulu
Oh oh maye maye
Maye maye maye maye maye maye
Uban othe kuzoba lula
Maye maye maye
Maye maye maye maye oh
Maye maye maye maye maye maye maye maye maye maye
Oh maye eh eh
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net