Practice (Sims Version) lyrics

by

Anitta


YIBS...YIBS...YIB SIM
Doo fooshez, way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS (PROOSHTIS)
YA kooba VOO lib moodoo dookshez, es groomfill ez HASPAS le mooshtik
Doo fooshez (fooshez), way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS...YIIIBS!

Slack VOO MA nen kooya kriffin ayvra
YA no VOO zay brooshie maflub tee fama zorkyor
Tankoo pooya tomba looga maysto krayba loofo looshie MA komzooyol

Stibany mayfayzo parabee tonka zoosa tome
Tonkay VOO donway bwoze, rooday rooday tee voshee
Tanamay jooz paypin gibbin VOO zup eshwoy masish
Lonka va twishie blin, rooday rooday woo fablin NOOBOO

Doo fooshez, way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS (PROOSHTIS)
YA kooba VOO lib moodoo dookshez, es groomfill ez HASPAS le mooshtik
Doo fooshez (fooshez), way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS (ah ah...ah ah)

Doo fooshez, way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS (PROOSHTIS)
YA kooba VOO lib moodoo dookshez, es groomfill ez HASPAS le mooshtik
Doo fooshez (fooshez), way NEEBA NOOBOOS bay way...

FWEEBA dalooda YA nee fanda VOO
Grana ta HASPA tarooba deeyon tabee
Tossee vukravoz zamom beesh za skeeb ta skeeb
Beshkee vanalay VOO seeb, oob...togeffow...
Wee NAYBU zaybala oom, YA see volieda way VOO
Aa kroo VOO stibany mayfayzo parabee tonka zoosa tome
Tonkay VOO donway bwoze, rooday rooday tee voshee
Tanamay jooz paypin gibbin VOO zup eshwoy masish
Lonka va twishie blin, rooday rooday woo fablin NOOBOO

Doo fooshez, way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS
YA kooba VOO lib moodoo dookshez, es groomfill ez HASPAS le mooshtik
Doo fooshez, way NEEBA NOOBOOS bay way PROOSHTIS

(Aaaaa...aaa aaa).........(Aaaaa...aaa aaa)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net