K.O. (Mr Cashtime)

"Se7en"

[Hook: Kid X]
Molwen’ emakhaya, izindaba zango seven
Ngiyo bon’ umuntwam’, ngiyo hamba ngo seven
Molwen’ emakhaya, izindaba zango seven
Ngiyo bon’ umuntwam’, ngiyo hamba ngo seven

[Post-Hook: Kid X & Moozlie]
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Angaka gezi)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Hini ngath’ usaba amanzi?)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Angaka gezi)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Hini ngath’ usaba amanzi?)

[Verse 1: Kid X]
Nakanjani silapho
Okumhlophe us’thola kuma all white party nabangani zabakho
Ngeke niz’mele ngcono nis’ yeke
Sobuya kubenjan’
Ok, sisukile awu biz’ ubhuti
Lo bhuti uk’enzan?
Ngizok’ faka i vrostan
Ungangthath’ kancane
Yabaz’ abantu? K’dala s’zabalaza
S’funana ne styla manje uya biza
So Sithi jaiva jakalas
Eintlik, ukhala ngani?
Ngipheth’ into e khala kahle
K'dala ba fun’ uku ifoja
Kodwa ngeke ba ithole le vibe
[?]
Phumile intsimbi
Phethe zinye zam’ ez’bhodl’ ubhiya
Style siyas’ khulumele k’yatolokiwa niyek’ amapolotik
It’s white chock when I hop on the beat

[Hook: Kid X]
Molwen’ emakhaya, izindaba zango seven
Ngiyo bon’ umuntwam’, ngiyo hamba ngo seven
Molwen’ emakhaya, izindaba zango seven
Ngiyo bon’ umuntwam’, ngiyo hamba ngo seven

[Post-Hook: Kid X & Moozlie]
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Angaka gezi)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Hini ngath’ usaba amanzi?)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Angaka gezi)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Hini ngath’ usaba amanzi?)

[Verse 2: Moozlie]
They call me chick of the year
Change lanes, I’m switching the gear
Money talk, no lip over here
Check the insta you wish you were here
Chips in the air and we ballin
And angeke niskhone
Play catch-up mara angeke nisthole
Take a minute ongijonge, from a pikinini to a woman, I’ve always been on it
Skhanda Queen, reigns supreme
The team is mean, the swag is clean
The baddest b*tch in the game is me
And I’ll be stacking Cashtime money like it’s monopoly

[Hook: Kid X]
Molwen’ emakhaya, izindaba zango seven
Ngiyo bon’ umuntwam’, ngiyo hamba ngo seven
Molwen’ emakhaya, izindaba zango seven
Ngiyo bon’ umuntwam’, ngiyo hamba ngo seven

[Post-Hook: Kid X & Moozlie]
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Angaka gezi)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Hini ngath’ usaba amanzi?)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Angaka gezi)
Mbuz’ mbuz’ mbuz’ mbuz’
Uyaph’ angaka gezi (Hini ngath’ usaba amanzi?)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net