Chillies

"Đường Chân Trời"

Em nhìn anh
Đem yêu dấu kia chôn vào đôi mắt
Quên thời gian
Xe lăn bánh ta quên ngày trôi nhanh

Chiều hoàn hôn trên mái tóc
Vai kề vai ta
Ta quên những sớm mai
Lại gần trao nhau
Những chiếc hôn khờ dại

Đến những chân trời em và anh
Đến những con đường quanh đồi xanh
Bỏ những ưu tư trong đời
Sau lưng ta cần chi
Đến những thiên đường ta cuồng si

Len vào tim
Em như giấc mơ tôi từng ôm ấp
Đêm từng đem
Đan vào những ngón tay đầy hơi ấm

Chiều hoàn hôn trên mái tóc
Vai kề vai ta
Ta quên những sớm mai
Lại gần trao nhau
Những chiếc hôn khờ dại

Đến những chân trời em và anh
Đến những con đường quanh đồi xanh
Bỏ những ưu tư trong đời
Sau lưng ta cần chi
Đến những thiên đường ta cuồng si

Một lần ta như quên thời gian
Ooh!
Một lần ta như chìm trong ánh dương tàn
Em ơi gần lại đây thôi
Thêm yêu thương gửi ngày êm trôi
Cùng ánh hoàng hôn dần buông
Nơi môi tìm môi

Đến những chân trời em và anh
Đến những con đường quanh đồi xanh
Bỏ những ưu tư trong đời
Sau lưng ta cần chi em hỡi
Cùng đến những thiên đường ta cuồng si

Đến những chân trời em và anh
Đến những chân trời em và anh
Đến những con đường quanh đồi xanh
Đến những con đường, con đường ấy
Bỏ những ưu tư trong đời
Sau lưng ta cần chi em hỡi
Cùng đến những thiên đường ta cuồng si
....

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net