Con Rồng Cháu Tiên lyrics

by

Lil Wuyn


Hỡi con cháu Lạc Hồng
Từ đồng bằng vùng cao
Vượt đèo vào miền Trung
Rồi chèo thuyền về miền Tây
Sài Gòn, Hà Nội đây
Rừng, biển là của ta /ta
Cả Hoàng và Trường Sa /Sa
Đừng để giặc tự qua
Đó là lời từ đời ông cha
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Vùng đất linh thiêng
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Giặc đến nhà quyết không đứng yên
Gọi tao
Rồng cháu Tiên
Đến từ VN Yup
Tự hào người vùng cao
Từ lúc còn bé
Khi còn đi chân đất
Nơi người sống chân thật
Với tinh thần bất khuất
Nơi xưa ông cầm cuốc
Đập ngoại sai xâm phạm
Để bảo vệ cho đất nước
Cho nó phải chạy trước
Sinh ra vùng làng quê
Dù nghèo khó không bao giờ mà than chê
Dáng người thấp nhỏ bé
Nhưng không dễ bị khống chế
Vì tụi tao là như thế
Máu đỏ da vàng
Có khí phách vô phàm
Với dáng đi hiên ngang
Nhưng tao không ngang tàn
Nhưng mà tao sẽ đập bọn giặc
Đến khi nó tan đàn
Quyết chiến chứ không hàng
Dòng máu của Lạc Hồng
Vẫn chảy trong da vàng
Bắc Trung Nam là Việt
Huynh đệ đừng tương tàn
Giống như ông cha từng làm
Đã cùng nhau và dựng xây
Một dân tộc thật huy hoàng
Con Rồng, cháu Tiên, Lạc Việt hào hùng
Thân xác trần tục ý chí vô phàm
Không hèn trước giặc đập mặt bọn gian
Bắc Nam cùng Việt là nhà
Chớ mà đấu đá
Lịch sử ngàn năm
Nhắc lại chống giặc ngoại xâm
Ông bà ta dặn đi đâu nhớ lấy
Bản sắc dân tộc Việt Nam
Từ đồng bằng vùng cao
Vượt đèo vào miền Trung
Rồi chèo thuyền về miền Tây
Sài Gòn, Hà Nội đây
Rừng, biển là của ta /ta
Cả Hoàng và Trường Sa /Sa
Đừng để giặc tự qua
Đó là lời từ đời ông cha
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Vùng đất linh thiêng
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Giặc đến nhà quyết không đứng yên
Chuyện ngàn đời hào hùng
Vẫn còn vang cho đến sau này
Đại Việt, Đại Cồ Việt
Đại Nam văn hiến kiên cường
Diệt giặc nhiều thời kỳ
Hùng Vương, Thánh Gióng phi phàm
Người Việt từ mọi miền
Cùng chung dòng máu Lạc Hồng
Và nhiều năm nô lệ đã kết thúc
Giặc cũng đã rút
Yên bình đến lúc
Lại xây dựng non sông và tổ quốc
Điều cực khổ nhất
Xin để nó cất lại
Lời ta bà hoa mỹ không cần care
Ông bà cha mẹ ta cần nghe
Đừng để mọi thứ theo số phận
Cứ như là chẳng còn gì
Tiếc và phải mất
Việt Nam ơi
Từ xưa tới nay vẫn chữ S
Now here we go with the best
Bốn phương nhiều món ăn là kết /khoái
Chung một bầu trời thì đoàn kết /right
Dòng máu Âu Lạc
Trong đây vẫn còn 100% pure
Từ Hồng Hà tới sông Cửu Long
Giặc Nguyên bỏ chạy vì Yết Kiêu
Mình rồng và dòng máu là tiên
Cho thêm dấu sắc là cùng tiến
Không có vương miện để làm king
Nếu lối sống đẹp thì được kính
Nghèo thì toàn tình, giàu nhiều toan tính
Khác biệt giai cấp
Nhưng có cùng một mơ ước
Đó là ai cũng muốn
Việt Nam đẹp hơn trước
Thằng nào vô phá
Là phải tiễn nó về nước
Từ đồng bằng vùng cao
Vượt đèo vào miền Trung
Rồi chèo thuyền về miền Tây
Sài Gòn, Hà Nội đây
Rừng, biển là của ta /ta
Cả Hoàng và Trường Sa /Sa
Đừng để giặc tự qua
Đó là lời từ đời ông cha
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Vùng đất linh thiêng
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Là con Rồng cháu Tiên
Việt Nam
Con Rồng cháu Tiên
Giặc đến nhà quyết không đứng yên
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net