Vek

"Syabingo"

[Chorus]
स्याबिनगो मैच्याङ
ङाला ङामरि हासि
आनिउ ख्लासि खाउले ङामरि
धिमरी एला आब्दा पाङ्सि
ङा खाला बोरबारि
निदोला कोरबारि


[Verse 1]
आउन अलि ओर
नतड्पाउ बसी पर
अंगालो मा बाधी राख्छु
के लाग्दैन तिमीलाई भर
नाची देउन त्यो कम्मर भाची देउन
छोडी कहिले पनि इ हात समाती देउ न

Let me see that hand going back
Keep grinding on my lap
Just like that!
'Cause I'll never leave you
Let me see that hand going back
Keep grinding on my lap
Woah..oh..ah..

[Chorus]
स्याबिनगो मैच्याङ
ङाला ङामरि हासि
आनिउ ख्लासि खाउले ङामरि
धिमरी एला आब्दा पाङ्सि
ङा खाला बोरबारि
निदोला कोरबारि
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net