Zakwe

"Blood"

[Hook: AB Crazy]
Coming for everything they said that we would never have
Let's just remain humble, and never ever brag
I know changes gon’ come
'till they rate us number 1
It's all new blood
Time to give it all you’ve got
We won't stop until we all win
And then we do it all over again
It's all new blood
Time to give it all you've got
We won't stop until we all win
And then we do it all over again

[Verse 1: Zakwe]
Yeah
This is music on a higher level
Watch me take it back to the surface
What's worse is, it's now for the internet where the surf is
It's now for the intellects that dumb it down so you get this
I know my current flow is electrifying the circus, word is
Black child you were born to be the greatest
Ng’yazi k’nzima ukuyiqala kepha asi-focus-e kuma-endings
Ideas I pitch are worthy, I'm never nervous
I’m always gonna pitch whenever sibanika umpentshisi
Yeah
That's a fruitful thought I'm ready to serve it
Ngihlanganisa amagama like I'm writing in cursive
Verses that I lace are never found under curtains
And angizwani nok’ngcola I'm not the one to be messed with
I'm a survivor ngiphusha kumnyama kubovu
Ngiy' guerrilla elifel'empini soze ngixakwe amagovu
Since way way way back islonda asikakapholi
Yith abantu abamnyama kanti yithi futh' abampofu
Kumele kwehle itofu
So, darky beka phansi intshiza
Sith' ukubambana ngezandla uy'gazi lami ngyak'feel-a
K'mele siziqhenye ngobuthina singahlekani makubhimba
Since black is a color like the predicament years
Wekhanda shisa mak'njena ungalinge ungivimbe
Ushove iqupha phezulu mhla sekubuya lelizwe
Yeaah, I'm black but don't get it twisted
I might be listed as black but I'm not blacklisted!

[Hook: AB Crazy]
Coming for everything they said that we would never have
Let's just remain humble, and never ever brag
I know changes gon' come
'till they rate us number 1
It's all new blood
Time to give it all you've got
We won't stop until we all win
And then we do it all over again
It's all new blood
Time to give it all you've got
We won't stop until we all win
And then we do it all over again

[Verse 2: MPK]
Check, Look
I got to endure just for going on
I'm chillin' like a villain, drinks spillin'
Celebratin' like the album made a million
And I'm willin' to make you f*ck how anybody feelin'
Dressed as innocent civilians and I'm here to make a killing
Come on..
Can't wait to see how they see me succeed
I started with a dream, some skills
I'm back as a thief
Them obstacles made it impossible
Had to believe, that I'll make it
Now I'm here, looking at rap and achieved
I'm the greatest, and I know it the day I started
This music be the language I speak fluent
Put my mind and spirit to it
I'm grindin' to the fullest
Hoping I could prolly make it
Hoping that I can be your favorite
And rated one of the greatest
And other people they hated
They slowly gettin' frustrated
I'm getting there
'cause I prayed and I hustled while n*ggas waited
And lookin' back from now, it's just safe to say I've upgraded
'cause I've always seen progression in everything I created
And all of y'all chicks I dated
So you can check the odds
And you surpassing my spot when I'm making hits with the gods?
Don't get involved, this just some innocent bars
Let you rappers giving up, why you just might witness the cards
Ya

[Hook: AB Crazy]
Coming for everything they said that we would never have
Let's just remain humble, and never ever brag
I know changes gon' come
'till they rate us number 1
It's all new blood
Time to give it all you've got
We won't stop until we all win
And then we do it all over again
It's all new blood
Time to give it all you've got
We won't stop until we all win
And then we do it all over again

[Verse 3: Zakwe]
Yeah
This is my last verse, I dedicate it to women
Laba abanjeng'e album lami with the beautiful features
Ng'khuluma ngenzalabantu Somandla ubagcine
They carry us for 9 months , nom' umthwalo ubasinda
Uvuk' ek'seni, ngo 4/5 pm yi supper
You're working hard 4/5 kids stuck kuledladla
Ngaph' ulindwe nge 4-5 ethi kuwe iyak'thanda
Ngaphandle kwaleyinsuku eziw' 4/5 kunyanga
Qina ntombazana, dadewethu nakuwe Mama
Kini sibeka amathemba lesizwe sisazosimama
Kundodana uwuMama, kundoda yakhe uwuMama
And ey'khathini ey'ningi unokudlala indima kababa
Sometimes uhlala nendoda ngob' uvika lendlala
Knowing that's it's bad for you, kodw' u-busy uyaw'ndlala
Angisoze ngak' judge-a kulomhlaba sonke siyaphanda
Kepha asigwemeni izinto eziyokwenza ziy'sole kusasa
Hallelujah...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net