Od Ktzat - עוד קצת lyrics

by

Uzi Navon - עוזי נבון


[בית א׳]
שוב העלים נושרים מסביב
וזה מזכיר שפעם היה אביב
אז שוב אני יושב, כותב
על מה שלא נראה באופק אך עדיין שמור בלב

[פזמון]
לא אנסה להחזיר את הגלגל לאחור
אך משהו מאז חייב עוד לחזור
עוד קצת, רק קצת מהזמן שחלף
והותיר אחת ואחד בנפרד

[בית ב׳]
כששכבנו על הדשא בחום של תמוז
לא תהיתי לרגע שזה רגע חפוז
והיו נסיונות, היו עוד זמנים
אך כמותך לא מצאתי בין כל הנשים

[גשר]
עוד קצת מניצוץ הלהבה
החזירי לי שוב אהבה

[בית ג׳]
שוב ילדים צוחקים בחצר
וזה מזכיר רגעים שמחים יותר
אז שוב אני יושב, רושם
מילים המוקדשות לך אך לך כבר לא אתן
[פזמון]
ולא אנסה להחזיר את הגלגל לאחור
אך משהו מאז חייב עוד לחזור
עוד קצת, רק קצת מהזמן שחלף
והותיר אחת ואחד בנפרד

[בית ד׳]
כשישבנו על החוף ובהינו בים
כבר דמיינתי כיצד זה ימשך לעולם
והיו נסיונות, היו עוד זמנים
אך כמותך לא מצאתי בין כל הנשים

[גשר]
עוד קצת מניצוץ הלהבה
החזירי לי שוב
החזירי לי שוב אהבה

עוד קצת, אולי
כי הזמן הוא שוחק, מתאכזר אליי
כשאת שם בלעדיי
וכשראיתי את אפריל שוב מתחלף לו למאי
כך הבנתי שהכל הופך קשה מדי
הכיצד זה ניתן להחזיר את הזמן
להשיב את הרגע בו תמיד היית כאן?
עוד קצת...
מניצוץ הלהבה, רק עוד קצת...
רק עוד קצת...
אהבה...
רק עוד קצת...

שוב העלים נושרים מסביב
וזה מזכיר שהיה אז אביב...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net