Máu Lên Nào lyrics

by

Tlinh


[Intro]
Oh-h-h-h
K-O-T-E-X
Hey lemme hear you say
K-O-T-E-X
Hold up, hold up, where you at?

[Chorus]
Chị đến từ máu lửa generation, woah
Trò chơi đạp đổ định kiến này chị là thầu
Ch-chị thỏa sức phiêu lưu, làm điều chị muốn
Chị ngại gì máu, chị make dat kitty go

Chị đến từ máu lửa generation woah
Chị không có giới hạn đâu, chị là chị ngầu
Ch-chị thỏa sức phiêu lưu, làm điều mình muốn
Chị ngại gì máu chị make dat make dat kitty go

[Verse]
Một buổi sáng đến lớp, chị thấy vệt hồng trên mông
Chị đã biết trước ngày hôm nay sẽ rất tuyệt
Chị gọi điện ngay cho kotex, bạn hiền nhắc chị không lo
Ai chả đến tháng, đợi tớ, tớ có mặt liền

Và chị muốn thông báo
Hôm nay cho chị ưu tiên (là) sự thoải mái (ở) trên hết
Kệ ăn diện, chị đến kì kinh nguyệt
Mà nếu mà nói vậy nghe bất tiện
Then sorry baby, we're not friends
Vì nó không phải thứ, gây mất thể diện
Không xin thêm túi, nilon đen khi tính tiền
Vì chị bảo vệ thiên nhiên, và việc đến tháng là đương nhiên
Một khi đã máu, việc gì phải giấu, một khi đã máu, việc gì phải giấu

K-O-T-E-X
Dân chơi thì không sợ mưa rơi
K-O-T-E-X
Gen Z máu lửa sợ gì máu me
K-O-T-E-X
Dân chơi thì không sợ mưa rơi
K-O-T-E-X
Gen Z máu lửa sợ gì máu me

[Chorus]
Chị đến từ máu lửa generation, woah
Trò chơi đạp đổ định kiến này chị là thầu
Ch-chị thỏa sức phiêu lưu, làm điều chị muốn
Chị ngại gì máu, chị make dat kitty go

Chị đến từ máu lửa generation, woah
Chị không có giới hạn đâu, chị là chị ngầu
Ch-chị thỏa sức phiêu lưu, làm điều mình muốn
Chị ngại gì máu chị make dat make dat kitty go
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net