Yaralıyam, Dəymə lyrics

by

Abbas Bağırov


[Bənd 1]
Gözəlim, sənsən gözümün nuru
Başımın tacı, dərdim əlacı
Uca dağ başında ceyran yol eylər
Ürəyim başında tikan kol eylər
Ürəyim başında tikan kol eylər

[Nəqərat]
Yaralıyam, dəymə, dəymə
Dəymə, dəymə
Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə

Yaralıyam, dəymə, dəymə
Dəymə, dəymə
Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə

[Bənd 2]
Örpəyi sarı, gəl mənə sarı
Tikanı yox eylə, yaramı sarı
Gözəlim, sənsən gözümün nuru
Başımın tacı, dərdim əlacı
Başımın tacı, dərdim əlacı

[Nəqərat]
Yaralıyam, dəymə, dəymə
Dəymə, dəymə
Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə
Yaralıyam, dəymə, dəymə
Dəymə, dəymə
Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə

Yaralıyam, dəymə, dəymə
Dəymə, dəymə
Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə...

Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə
Könlümün budağın əymə
Əymə, əymə
Könlümün budağın əymə
Əymə... Əymə...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net