Eşqimə Şahid Zaman lyrics

by

Nadir Qafarzadə


[Bənd 1]
Bir an görməsəydim səni
Qəlbən sevməsəydim səni
Hicran nədir, bilməzdim

Niyə sevdin, küsüb getdin?
İndi nədir arzun, dərdin?
Hədsiz artmış kədərim

[Keçid]
Təzə açmış bir qönçətək
Zərif ətrinə heyran...
Təzə açmış bir qönçətək
Zərif ətrinə heyran...

[Nəqərat]
Hamı deyər “gözəl mələk”
Yaranmısan mehriban
Sevdim səni ilk baharda
Eşqimə şahid zaman

Hamı deyər “gözəl mələk”
Yaranmısan mehriban
Sevdim səni ilk baharda
Eşqimə şahid zaman

[Bənd 2]
İlk arzular getdi hədər
Qəlbə hakim oldu kədər
Açmadan soldum, neyçin?

Niyə sevdin, küsüb getdin?
İndi nədir arzun, dərdin?
Hədsiz artmış kədərim

[Keçid]
Təzə açmış bir qönçətək
Zərif ətrinə heyran...
Təzə açmış bir qönçətək
Zərif ətrinə heyran...
[Nəqərat]
Hamı deyər “gözəl mələk”
Yaranmısan mehriban
Sevdim səni ilk baharda
Eşqimə şahid zaman

Hamı deyər “gözəl mələk”
Yaranmısan mehriban
Sevdim səni ilk baharda
Eşqimə şahid zaman

Eşqimə şahid zaman
Eşqimə şahid zaman
Eşqimə şahid zaman
Eşqimə şahid zaman
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net