Caparezza

"È Assè U Denn"

[Intro: M-Keal]
Sunny Cola Connection
Uh yeah
All m– all mnè
All ua– all uagliò
Alla molfettesa manera

[Hook]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]
È assè u denn a te
È assè u denn a –

[?]
Alla molfettesa manera
Sunny Cola Connection on the microphone

[Verse 1: U Bepp]
Si nu minghiarloene
’Ngiù si ammenète a chèr
E mo te tin u prvoloene
Te crit ca si bèlle e si nu sorte de bedoene
Si nu cess, ne patèna less
E ci ada raite raite ’nbacc a cuss
Ca vu less ‘mbuss
Minghiarloene, si nu cazzone, stu fessacchioene
Che teèche nen vegghieu parlà
Preccè già sacc ca si nu mèttoene
Si pesènd, si nu chiumme
E quènn taue vièene neue ne scimm
Si nu pacc, famm nu bell srevizzie c la vocche

[Bridge]
Si nu scème a catène
Si nu scème, te fè ind’ar vèene
Si nu scème e me fe pèene
E scème scème
Ma scème scème scème scème
Si nu scème a catène
Si nu scème, te fè ind’ar vèene
Si nu scème e me fe pèene
Si nu scè–
Mocc a te!

[Hook]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]

[Verse 2: U Bepp]
[?]

[Hook]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]

[Bridge: M-Keal]
Sunny Cola Connection
All m– All mnè
All ua– All uaglio’
Alla molfettesa manera
E buongiorno e buonasera
[?]

[Verse 3: M-Keal]
[?]

[Hook]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]
È assè u denn a te
È assè u denn a te
È assè u denn
sh*tt u seng de mocc e nde nghenn!
[?]

[Outro]
[?]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net