Düşər Yadına lyrics

by

Miro [AZ]


[Nəqərat]
Sənin düşər yadına, bəlkə, yadına
Eşidəndə adımı sənə yad olar
İnanmıram, belə tez unuda o da
Etmə inadıma belə, nə olar

[Bənd 1]
Dizlərim bükük, daha taqətim yox
Təslim olmaram, elə bir adətim yox
Üzülmüşəm, küsmüşəm, amma qarşına çıxıb
Deməyə bunları cəsarətim yox

Yanır ürək bu eşqin əllərində
Nə qərəzdir, aparırsan mənimlə?
Yıxılmışam, durammıram ayağa
Sən gedən Günəş, mən Ay
O getdiyin gündən oyağam

[Keçid]
Pərdəsiz qalıbdır pəncərələrim
Qorxuram, keçər, görəmmərəm onu
Bəlkə dönərsən, ya bəlkə gəlmədin
Unut sabahları, dünənləri qoru

[Nəqərat]
Eşidəndə adımı
Sənin düşər yadına
Bəlkə onda yad olar
Sənin düşər yadına, bəlkə, yadına
Eşidəndə adımı sənə yad olar
İnanmıram, belə tez unuda o da
Etmə inadıma belə, nə olar

Düşər sənin yadına, bəlkə, yadına
Eşidəndə adımı sənə yad olar
İnanmıram, belə tez unuda o da
Etmə inadıma belə, nə olar

[Bənd 2]
Parıldayan nəmli gözlərin qəm
Darıxmışam, xeyli gözlədim, gəl
Yorulmuşam, qalmışam
Getdiyin şəhərlərin boğulmuşam dərin dənizlərində

Gedir zaman həyatın illərindən
Nədir səbəb? İnan ki, bilmədim mən
Səhərlərim zülm, gecəm kədərdir
Ömrüm indi birtəhərdir, getdiyin gündən zəhərdir

[Keçid]
Pərdəsiz qalıbdır pəncərələrim
Qorxuram, keçər, görəmmərəm onu
Bəlkə dönərsən, ya bəlkə gəlmədin
Unut sabahları, dünənləri qoru
[Nəqərat]
Eşidəndə adımı
Sənin düşər yadına
Bəlkə onda yad olar

Sənin düşər yadına, bəlkə, yadına
Eşidəndə adımı sənə yad olar
İnanmıram, belə tez unuda o da
Etmə inadıma belə, nə olar

Düşər sənin yadına, bəlkə, yadına
Eşidəndə adımı sənə yad olar
İnanmıram, belə tez unuda o da
Etmə inadıma belə, nə olar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net