Polynesian Silent Night lyrics

by

Aiga Music


BG: Aleluia, Aiga Musika, ua sau, pepe, Iesu

Fuaiupu Muamua Samoa:
O le po filemu
Na fanau ai Iesu
Na leiloa ai ei latou
O Iosefa ma le taupou
Na iloa lelei
Na iloa lelei

Fuaiupu Samoa Lua:
O le po Filemu
Na iloa ai le fetu
Na lagona ai Agelu
O pepese I leo malie
O Iesu e ola ai
O Iesu e ola ai

Fuaiupu Samoa Tolu
O le po filemu
Ia tatou faamanu
I le Alo le Atua
Lo na alofa foai fua
O Iesu e ola ai
O Iesu e ola ai

ʻUluaki Faka-Tongá:
Pō mālū!
Siʻi pō!
Ko e monū kuo hoko
Mele pea mo e tama
Faka-ʻOtua hono anga
ʻAloʻi masiva, Ko ia ko е ʻOtua

ʻUluaki Faka-Tongá Hono Uá:
Pō mālū!
Siʻi pō!
Ne nau mamata
Kau hiva ne nau hiva
Fiefia hālеluʻia
Kuo ʻaloʻi mai, ʻa e Fakamoʻui

ʻUluaki Faka-Tonga Hono Tolú:
Pō mālū! Siʻi pō!
Hifo ai e ʻAlo
Maama ne hā mai ai
Ko e ʻofa ki he kakai
Sīsū kuo ʻaloʻi
Sīsū kuo ʻaloʻi
Aiga Music:
Silent night, holy night!
The Lord has given us life
From Tonga to Samoa to Hawai'
Up Heavens Stairs we walking
PRAISE JESUS HALLELUJAH
PRAISE JESUS HALLELUJAH
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net