Kaibigan, Kapanalig lyrics

by

Bukas Palad Music Ministry


[Verse 1]
Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko
Ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo
May hihigit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang
Ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan
Kayo nga’y kaibigan ko kung matutupad ninyo ang iniaatas ko

[Verse 2]
Kayo’y ’di na alipin, kundi kaibigan ko
Lahat ng mula sa Ama’y nalahad ko na sa inyo
Kayo’y hinirang Ko, ’di Ako ang hinirang n’yo
Loob kong humayo kayo at magbunga nang ibayo

[Outro]
Ito nga ang s’yang utos ko na bilin ko sa inyo
“Magmahalan kayo, magmahalan kayo”
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net