Cheat Codes - No Promises (ft. Demi Lovato) [Bản dịch tiếng Việt] lyrics

by

Genius Bản dịch tiếng Việt


[Verse 1: Demi Lovato]
Cắt tôi thành khúc như một con dao và tôi cảm nhận nó, sâu trong xương của mình
Bỏ thói quen mà tôi còn thích nhiều hơn
Anh nên biết

[Tiền Điệp Khúc: Demi Lovato]
Chỉ muốn lặn dưới nước, với anh
Cưng yêu, chúng ta không thể nhìn thấy đáy hồ
Thật dễ dàng để rơi vào tình yêu
Chỉ hy vọng chúng ta đỡ được nhau (Nhau, nhau)

[Điệp Khúc: Trevor Dahl]
Ồ na na, hãy cẩn thận, na na
Tình yêu không đơn giản, na na
Hứa với mình không lời hứa
Ồ na na, hãy cẩn thận, na na
Tình yêu không đơn giản, na na
Hứa với mình không lời hứa

[Cực Bốc: Cheat Codes]

[Verse 2: Demi Lovato]
Cưng yêu, tôi nghĩ về anh
Và tôi cảm nhận nó, sâu trong trái tim (Sâu trong trái tim)
Có lẽ chúng ta không nên là cặp đôi
Có lẽ chúng ta nên, ôi?
[Tiền Điệp Khúc: Demi Lovato]
Chỉ muốn lặn dưới nước, với anh
Cưng yêu, chúng ta không thể nhìn thấy đáy hồ
Thật dễ dàng để rơi vào tình yêu
Chỉ hy vọng chúng ta đỡ được nhau

[Điệp Khúc: Trevor Dahl & Demi Lovato]
Ồ na na, hãy cẩn thận, na na
Tình yêu không đơn giản, na na
Hứa với mình không lời hứa
Ồ na na, hãy cẩn thận, na na
Tình yêu không đơn giản, na na
Hứa với mình không lời hứa, ồ

[Cực Bốc: Cheat Codes]

[Bridge: Trevor Dahl & Demi Lovato]
Chỉ muốn lặn dưới nước
Ồ cưng yêu, chúng ta không thể nhìn thấy đáy hồ
Chỉ muốn lặn cùng nhau
Tôi chỉ muốn nằm đây cùng nhau, ồ

[Điệp Khúc: Trevor Dahl & Demi Lovato, Demi Lovato]
Ồ na na, hãy cẩn thận, na na (Không)
Tình yêu không đơn giản, na na
Hứa với mình không lời hứa (Hứa với mình)
Ồ na na, hãy cẩn thận, na na
Tình yêu không đơn giản, na na
Hứa với mình không lời hứa (Không)
[Cực Bốc: Cheat Codes]

[Outro: Trevor Dahl & Demi Lovato]
Hứa với mình không lời hứa
Đừng hứa với tôi gì cả
Hứa với mình, mình, mình, mình
Hãy cẩn thận
Hứa với mình không lời hứa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net