Demi Lovato - Something That We’re Not (Bản dịch tiếng Việt) lyrics

by

Genius Bản dịch tiếng Việt


[Verse 1]
Lẽ ra mình nên biết khi anh một mình với tôi
Anh đã quá thích tôi để hiểu được
Đây không phải là tình yêu, bồi, không tí nào
Nhưng anh luôn nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Và bây giờ anh gọi cho tôi mỗi đêm
Mình chỉ trả lời vì quá lịch sự
Chúng ta đã xảy ra một lần, hoặc có thể là hai lần
Vâng, anh luôn làm cho tôi khó khăn để dừng lại
Nhưng anh luôn nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Này

[Điệp Khúc]
Anh muốn làm nhiều hơn bạn bè
Tôi không thể trải qua điều này thêm một lần
Dừng cố gắng đi vào trong đầu mình
Không muốn làm nhiều hơn ăn ngủ
Nó trở nên ngu ngốc vì lẽ ra mình nên biết, nhưng tôi đã quên
Anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Này

[Verse 2]
Nghe nói anh kể với mọi người rằng tôi là người tình đời
Hầu như anh không thể buông tôi ra
Và anh cứ tiếp tục làm nổ tung điện thoại mình
Vì anh dường như không bao giờ biết khi nào nên dừng lại
Đừng giới thiệu tôi với bất kỳ người bạn nào của anh
Hãy xóa số của tôi, xin đừng gợi lại
Chúng ta từng vui đùa, nhưng bây giờ sẽ kết thúc
Nhưng anh luôn làm cho tôi khó khăn để dừng lại
Bây giờ anh luôn nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Này

[Điệp Khúc]
Anh muốn làm nhiều hơn bạn bè
Tôi không thể trải qua điều này thêm một lần
Dừng cố gắng đi vào trong đầu mình
Không muốn làm nhiều hơn ăn ngủ
Nó trở nên ngu ngốc vì lẽ ra mình nên biết, nhưng tôi đã quên
Anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Này

[Bridge]
Cái gì đó mà tụi mình không phải
Này
Anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Vâng, anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình
Sẽ không xảy ra đâu, anh bạn
[Điệp Khúc]
Anh muốn làm nhiều hơn bạn bè
Tôi không thể trải qua điều này thêm một lần
Dừng cố gắng đi vào trong đầu mình
Không muốn làm nhiều hơn ăn ngủ
Nó trở nên ngu ngốc vì lẽ ra mình nên biết, nhưng tôi đã quên
Anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Này
Cái gì đó mà tụi mình không phải
Này

[Đoạn Kết]
Anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Cái gì đó mà tụi mình không phải
Cái gì đó
Anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
Vâng, anh nghĩ chúng ta là cái gì đó mà tụi mình không phải
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net