Demi Lovato - Anyone (Bản dịch tiếng Việt) lyrics

by

Genius Vietnamese Translations (Bản Dịch Tiếng Việt)


[Mở Đầu]
Ồ, ồ

[Verse 1]
Tôi đã thử trò chuyện với cây đàn piano
Tôi đã thử trò chuyện với cây đàn ghi ta
Trò chuyện với trí tưởng tượng của tôi
Tâm sự với rượu
Mình đã thử và thử và thử thêm một số nữa
Kể những bí mật cho đến khi giọng mình đau điếng
Mệt mỏi vì cuộc trò chuyện trống rỗng
Vì chẳng còn ai nghe tôi cả

[Tiền Điệp Khúc]
Một trăm triệu câu chuyện
Và một trăm triệu ca khúc
Mình cảm thấy thật ngu ngốc khi hát
Chẳng ai lắng nghe tôi
Chẳng ai lắng nghe
Mình trò chuyện với ngôi sao băng
Nhưng họ luôn hiểu lầm
Mình cảm thấy ngu ngốc khi nguyện cầu
Như thế, sao tôi vẫn nguyện cầu?
Nếu chẳng ai lắng nghe

[Điệp Khúc]
Có ai xin gửi cho tôi bất kỳ ai
Chúa ơi, có ai không?
Tôi cần một ai đó, ồ
Có ai xin gửi cho tôi bất kỳ ai
Chúa ơi, có ai không?
Tôi cần ai đó
[Verse 2]
Mình từng khao khát sự chú ý của thế giới
Tôi nghĩ rằng mình đã khóc quá nhiều lần
Mình chỉ cần thêm một chút tình cảm
Bất cứ điều gì để giúp tôi vượt qua

[Tiền Điệp Khúc]
Một trăm triệu câu chuyện
Và một trăm triệu ca khúc
Mình cảm thấy thật ngu ngốc khi hát
Chẳng ai lắng nghe tôi
Chẳng ai lắng nghe
Mình trò chuyện với ngôi sao băng
Nhưng họ luôn hiểu lầm
Mình cảm thấy ngu ngốc khi nguyện cầu
Như thế, sao tôi vẫn nguyện cầu?
Nếu chẳng ai lắng nghe

[Điệp Khúc]
Có ai xin gửi cho tôi bất kỳ ai
Chúa ơi, có ai không?
Tôi cần một ai đó, ồ
Có ai xin gửi cho tôi bất kỳ ai
Ôi, Chúa ơi, có ai không?
Tôi cần ai đó
Ồ, bất kỳ ai, tôi cần bất kỳ ai
Ồ, bất kỳ ai, tôi cần một ai đó
[Đoạn Kết]
Một trăm triệu câu chuyện
Và một trăm triệu ca khúc
Mình cảm thấy thật ngu ngốc khi hát
Chẳng ai lắng nghe tôi
Chẳng ai lắng nghe
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net