Sındırın Tüfəngi lyrics

by

Yaqub Zurufçu


[Bənd 1]
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Ayrılmış elləri göz görsün barı
Ayrılmış elləri göz görsün barı

[Nəqərat]
Qoy bu ovçu ələ tüfəng almasın
Qoy analar gözü yolda qalsın
Qoy bu ovçu ələ tüfəng almasın
Qoy analar gözü yolda qalmasın

Kəsilsin ceyranın naləsi dağdan
Quzu, ceyran heç anasız qalmasın
Kəsilsin ceyranın naləsi dağdan
Quzu, ceyran heç anasız qalmasın

[Bənd 2]
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Ayrılmış elləri göz görsün barı
Ayrılmış elləri göz görsün barı

[Nəqərat]
Bizim düşmənimiz topdur, tüfəngdir
Dünyada qardaşdır insan insana
Bizim düşmənimiz topdur, tüfəngdir
Dünyada qardaşdır insan insana
Divarın dalında sıxılıb insan
Neyçün o, sürməsin azad bir dövran?
Divarın dalında sıxılıb insan
Neyçün o, sürməsin azad bir dövran?

[Bənd 3]
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Ayrılmış elləri göz görsün barı
Ayrılmış elləri göz görsün barı

[Nəqərat]
Kölgədəki yerdə qoy günəş olsun
Yıxın divarları, dərələr dolsun
Kölgədəki yerdə qoy günəş olsun
Yıxın divarları, dərələr dolsun

Qalmasın dünyada alçaq ucalar
Buludlar çəkilsin, günəş görünsün
Qalmasın dünyada alçaq ucalar
Buludlar çəkilsin, günəş görünsün

[Çıxış]
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Ayrılmış elləri göz görsün barı
Ayrılmış elləri göz görsün barı
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Sındırın tüfəngi, yıxın divarı
Ayrılmış elləri göz görsün barı
Ayrılmış elləri göz görsün barı

Ey insanlar, sındırın tüfəngi
Yıxın divarı
Sındırın tüfəngi
Yıxın divarı
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net