Yama Buddha

"Intro (Ekadesh)"

[Verse]
धेरै छ पिडा तै पनि हाँस्छु म
एक दिन मर्ने नै हो तेसैले बाँच्छु म
सपना साँच्छु म, जे पनि आँट्छु म
तन्नेरी श्याल हरुलाई, बुढो बाघ हुँ म
नर्कको आगो, रातो तातो छु म
एक जन्म काफी हुन्न, मेरो ठाउँ पुग्न
अङ्ग्रेजी बुझ्दिन् अलि लाटो छु म
संसार आउने छ मेरो हात चुम्न
आमाको माया बाउको पुकाई
आफुलाई मांड हामीलाई जाउलो खुवाई
खुर्सानी दलेको गहिरो घाउको दुखाइ
साउको किच-किच टाउको दुखाइ
तर बाँच्दिन म टाउको झुकाई
न सक्छु बाँच्न नाउँ लाई दुबाई
गाउँ ठाउँ बस्दिन आफुलाई लुकाई
पाउको कुदाई अनि यो उडान हेर टाउको उठाई
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net