Olamide

"Bottles"

[Intro]
It's your boy Tade LasGiidi noni

[Chorus]
Ah!
Emi mimo sokale wa o
Ya ya ya ya ya ya
Forgive us for this money we wan blow
Ya ya ya ya ya ya
Emi mimo sokale wa o
Ya ya ya ya ya ya
Forgive us for this money we wan blow
Ya ya ya ya ya ya

[Verse 1 ~ LasGiidi]
20 Rosè
Hennessy Hennessy
We popping Moèt, we popping Moèt
20 Rosè
Hennessy Hennessy
We popping Moèt, we popping Moèt
Ori mi ori mi ori mi bamise
We thank the thank the Lord for the day
Every night we dey fast we dey pray
Make Oluwa Oluwa bless the way
Otititkoko titi kotiko
Before we dey hunger
Now we dey chop the doe
Omo oni bara oti do lowo aah
Odo lowo aah oti do lowo aah
Ahn odo lowo aah

[Chorus]
Ah!
Emi mimo sokale wa o
Ya ya ya ya ya ya
Forgive us for this money we wan blow
Ya ya ya ya ya ya
Emi mimo sokale wa o
Ya ya ya ya ya ya
Forgive us for this money we wan blow
Ya ya ya ya ya ya

[Verse 2 ~ Olamide]
Okay!
Awon temi ti gbori wole o
Pounds and dollars la ko wole o
LasGiidi oya shanawole o
Other boys awon yen wole o
Awa ti turn up ni sip
Ati lo Quilox na XO we dey sip
When other boys dem dey sleep
Awa n grind ni gba
Ti pounds and dollars ti cheap
Bami pe sikiratu modinatu
Ko wa gba gbajinatu
Oni n turn oun on sa were
Se mo jo Kevin Little
Gbagbe di yen dada
Je ko lo soke dada
Back it up dada
I know you dey dread me dada
O mi ladun o mi sororo
Oju welu welu

[Chorus]
Ah!
Emi mimo sokale wa o
Ya ya ya ya ya ya
Forgive us for this money we wan blow
Ya ya ya ya ya ya
Emi mimo sokale wa o
Ya ya ya ya ya ya
Forgive us for this money we wan blow
Ya ya ya ya ya ya

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net