Lillebjørn Nilsen

"Reisa Til Amerika"

Og kista hev eg pakka og alle hev eg takka
No vil eg reisa over til Amerika "jes ålreit!"
Eg vil'kje gå her heime der alle er så sleime

Til å gjere ablebøy og skrøne vidt og breidt

Visstnok er her fagert, men altfor mykje magert
Her finst nok ikkje lukka kor du vender eller snur
Men burt i Minnesota der gjeng det plenti guta
Og hist i Juta veit me at mormonerane bur

Og straks du kjem på bryggja så byrjar også hyggja
Der kjem ein jænki flott og sei: "Gu morning miss, mai dir
Min hjarte stend i lue og ve du bli min frue
Så skal ditt llv heretter verte berre dans og flir."

Og grevar og baronar dei gjeng som lasaronar
Og dollarprinsesser hev me der som eple på ei grein
Og gullet det ligg i klumpar for foten så du stompar
Og fell og slær deg nasablod i diamant og edelstein

Og kista hev eg pakka og alle hev eg takka
No vil eg reisa over til Amerika "jes ålreit!"
Eg vil'kje gå her heime der alle er så sleime
Til å gjere ablebøy og skrøne vidt og breidt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net