Lillebjørn Nilsen

"Vinterbror"

Gode Broder!
Vi ble født i samme natt
I samme hus

De samme stjerner satte kursen da vi smatt ut

Av våre mødre!

Gode Broder! Del var årets lengste natt
Som gav oss liv
Og det er noe jeg har tenkt på dette at vi er
Vinterbrødre

Tenk om livet er en ferd fra kyst til kyst i
Ukjent hav!
Og vi skal la vårt anker gå når natten tyst
Våre fartøy dølger

Kjære venn!
Så var vi skip som dro en natt fra samme havn
Og våre stjerner hjalp oss trygt bak hvert vårt ratt
Over mørke bølger

Det finnes sikkert mer på vår planet
Som sier mer om at vi ikke vet...

Men
Gode Broder' Vi ble født i samme natt i samme hus
De samme stjerner satte kursen da vi smatt
Ut av våre mødre!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net