YU Grupa

"Laž"

Lažu sve od mene
Kažu da je sve to istina
Oči koje meni govore
Ne znam jer ja sam zaljubljen

Pričaj sad ti meni
Jer priče volim ja
Laži na usnama tvojim
Za mene su istina

Ja volim sve oko sebe sad
Ne znam više gde sam ja
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2021 BeeLyrics.Net