Itchyworms

"Pariwara"

Kung maniniwala ka na lang sa kanila
Pare pareho tayo na walang magagawa

Pariwara
Tawag sa'tin ng madla
Mga walang hinaharap
Pariwara
Di man lang kumukurap
Bakit ka ba nabibigla

May mga taong galit, sa sinag ng araw
At kahit mumunting saya, ay ayaw matanaw

Buong mundo'y humihiyaw
Ngunit di tayo, di tayo titiklop
Oh di tayo, di tayo titiklop
At lahat ng hadlang sa ating pagmamahalan
Balang araw ay maiintindihan

Balewala
Bilin ng matatanda
Huwag na wag ka nang magtataka
Batang gala
Tayo sa tingin nila
Biglang mawawalang parang bula

May mga taong tumatandang walang saya
Mga munting pangarap ay nilimot na nila

Utak nati'y sinasara
Ngunit di tayo, di tayo titiklop
Oh di tayo, di tayo titiklop
At lahat ng hadlang sa ating pagmamahalan
Balang araw ay maiintindihan

Kung maniniwala ka na lang sa kanila
Pare pareho tayo na walang magagawa

May mga taong galit, sa sinag ng araw
At kahit mumunting saya, ay ayaw matanaw

Buong mundo'y humihiyaw
Ngunit di tayo, di tayo titiklop
Oh di tayo, di tayo titiklop
At lahat ng hadlang sa ating pagmamahalan
Balang araw ay maiintindihan

At lahat ng hadlang sa ating pagmamahalan
Balang araw ay maiintindihan
Balang araw ay maiintindihan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net