Antônio Carlos Jobim

"Samba Shel Tav Echad - סמבה של תו אחד"

אז אשיר לכם ת'סמבה שבנויה על תו אחד
אחריו יבואו כמה - אבל הוא המיוחד
והתו הזה הוא לא כמו ההוא - אך בכל זאת הוא תלוי
הוא תלוי כפי שאני תלוי בך - אהיה גלוי

אנשים פה מדברים הרבה והם חושבים שזה פיקנטי
שזה פיקנטי
השתמשתי כבר בכל מילה שאני מכיר ולא הבנתי
כלום לא הבנתי

אז חזרתי אל השורש
כי את שורש מיוחד
בואי אשיר לך את הסמבה
שבנויה על תו אחד

אם אתה רוצה להשתמש בכל הצלילים - חבל
כי תמצא את עצמך סתם ללא מנגינה בכלל
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net