Snatam Kaur

"Pooran Jot"

[Verse 1]
Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

[Verse 2]
Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

(Pooran jot)
(Jagai ghaṯ mai)
(Tab khaalas taahi)
(Nakhaalas jaanai)

[Verse 3]
Jaagit joti
Japai nis baasur
Ayk binaa man
Naik na aanai

(Jaagit joti)
(Japai nis baasur)
(Ayk binaa man)
(Naik na aanai)

Ayk binaa man
Naik na aanai

[Verse 4]
Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

[Break]

[Verse 5]
Pooran praym
Prateet sajai
Brat gor maṟee
Mat bhool na maanai

(Pooran praym)
(Prateet sajai)
(Brat gor maṟee)
(Mat bhool na maanai)

Teerath daan
Dayaa tap sanjam
Ayk binaa
Nahi ayk pachhaanai

(Teerath daan)
(Dayaa tap sanjam)
(Ayk binaa)
(Nahi ayk pachhaanai)

Ayk binaa
Nahi ayk pachhaanai

[Verse 6]
Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

[Break]

[Verse 7]
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)

Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)

Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)

Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)
Pooran jot
(Pooran jot)

[Verse 8]
Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

Pooran jot
Jagai ghaṯ mai
Tab khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

[Outro]
Khaalas taahi
Khaalas taahi
Khaalas taahi
Nakhaalas jaanai

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net