Don’t Go lyrics

by

9ice


Ye palantia iyawo
Ye polongo, ye palantia
Jo ni teriba fo oko
Igi eyi o da, yo’no
Toun o da, yo’no
Sho fe da le moshu ni, don’t go
Sho fe da le moshu ni, don’t go
Ka daale, ka tun sha le emi loko
Iwo ni iyawo hmmm
Bibeli ti mo ka ati alikurani
O fi ye mi pe, iwo ni iyawo
Owo eku, Owo eja, Owo awo, owo igba
Lo’pe pere pere egbo mi
Ko fi kankan da gun la
Ni se lo wa to iya wo
Ni teriba (Ni teriba)
Ni teriba (Ni teriba)
Ki lo wa de toh faraya
Loko laya (loko laya)
Igi eyi o da, yo’no
Toun o da, yo’no
Sho fe da le moshu ni (ni teriba), don’t go
Sho fe da le moshu ni (ni teriba)
Eyin iyawo o ni menI, fa aya
To ba gbo took hmmm
Ile oko, ile eko
Lo’jo to lojo ti da’ye
Aya mahnn teriba lodеde oko nii
Kole ..kole…kolе…
Ko le ye iyawo
Ojo esin ti su
Iyawo o le ri
To ri okin ronu
Moo mi re binu
Baa mi re binu
To ro fe da le moshu
To ro koti iku ye ye
To ro koti iku ye polongo
Igi eyi o da, yo’no (ye polongo)
Toun o da, yo’no (ye polongo)
Sho fe da le moshu ni (ni teriba), don’t go
Sho fe da le moshu ni, don’t go
When you’re in Rome, you behave like Roman (bee ni)
When you dey Naija, you behave like Nigerian (bee ni)
Alagbara America, ole ni ni Bariga (bee ni)
Gbogbo aya, e to ju oko (bee ni)
Gbogbo oko, e to ju aya (bee ni)
Aya to mo yayi, loun sike oko
Oko to mo faaji, loun si ke aya
Gboran si oko lenu yeah
Ni terbia
Igi eyi o da, yo’no (ni teriba)
Toun o da, yo’no (ye polongo ye palantia)
Sho fe da le moshu ni (ni teriba), don’t go
Sho fe da le moshu ni (ni teriba)
Igi eyi o da, yo’no (ni teriba)
Toun o da, yo’no (ni teriba)
Sho fe da le moshu ni (ni teriba), don’t go
Sho fe da le moshu ni (ni teriba)
Igi eyi o da, yo’no (ni teriba)
Toun o da, yo’no (Ye polongo ye palantia)
Sho fe da le moshu ni don’t go
Sho fe da le moshu ni
Sho fe da le moshu ni
Chifo ooo yes
Sho fe da le moshu ni (ni teriba)
Sho fe da le moshu ni
Sho fe da le moshu ni
Ajay Brothers in the building
Sho fe da le moshu ni , don’t go (awa ma ni teriba)
Sho fe da le moshu ni (abowo fa gba…aaaaa)
O le fade e
O le fade e cheepho
O le fade e, okay
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net