Olomi lyrics

by

9ice


Olololo o, ololo olomi
Olololo o, olo o mi
Oni temi o
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
Olo ooo
Love you sweet make you love me sweeter
Ajanet she will never be seasonal
You go enjoy me my darling till eternity
Sugbo teti gbo, good things don't come easy
O olo oo, gbo temi o
O ololo lo Gbo temi ooo
Olomi olomi gbo temi o
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
O olo o
Ayami teti gbo, ma se gbo tele gun
Gbogbo oun ton dan koni wura, ma lo daran o
Gbogbo oun to ba lo oke, ile nib o
Ko si oun to bo loko ti ile o gba
Gba fun muri ni gba fun gbada, gbo temi o
O olo oo, gbo temi o
O ololo lo Gbo temi ooo
Olomi olomi gbo temi o
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
Kini boni, keji boni, pan boni
Nbo ku o n bo
Love is sweet when I compromise
Love is good when I compromise
Be legun ba se tun e, koma ma se gba
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
Olomi jowo o je ka jo mi a gbadun
Aya to mo yayi ni ko kin je igbarun
Bi elegun ba n to eh ko mama se gba
Gbadun gbadun, gbadun ,gbadun
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net