Gbona Lokan Mi lyrics

by

9ice


Ife lako ja ofin
Ire lo ma di iyawo mi
I think about you all the time
You are the only thing I see
Bi ojo ba ran baby, bi orun bar a olomi
My walee cool heart
Break down anything just for you to be happy
Iwo lo complete mi
My betterhalf, my betterhalf, my betterhalf
Bi mba ri re, mi o le sun, mi o le wo
Bi nba ri e
Mi o le je, mi o le mu
O gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona, o gbona
Ife re, o gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona
Many say there is no love
But how come God loves us all
You fit dey talk say love no dey
Wo mi o jojule no be Yoruba play
Kudi and shakiru ni ife ara toto
Ife to denu, to gina gan, toto ni
Iru ifeyen lemi tooro o
So will you bе my baby
Bi mba ri e, mi o le sun, mi o le wo
Bi nba ri е
Mi o le je, mi o le mu
O gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona, o gbona
Ife re, o gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona
Gbogbo asimase mi, mo fi jo anobi kan ni
Ife emi re oju kan lada ni
Ojukokoro lomu mi gba iro tolani ee baby
You know baby have seen it all
All those ladies they wanna eat and run
You are the only one am waiting for
You be the only one am waiting for
Bi mba ri re, mi o le sun, mi o le wo
Bi nba ri e
Mi o le je, mi o le mu
O gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona, o gbona
Ife re, o gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona
Bi mba ri re, mi o le sun, mi o le wo
Bi nba ri e
Mi o le je, mi o le mu
O gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona, o gbona
Ife re, o gbona lokan mi, o gbona lokan mi
O gbona
Ife re o
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net