Lord’s Prayer lyrics

by

9ice


No be na person power, na lord’s prayer
No be by power na Lord’s prayer
No be by my power, na Lord’s prayer
Ehheheh ancestor
Ise oluwa ni, agbara ko
Aiye ema tun wo yi o oh oh
No be man power na Lord’s prayer x3
Oke karaka a gun to mi ele
Oke karaka a gun to mi ele
Won fun ra won gun o yo fanda
Oun ni Adigun gun to n ya fanda
You wishing me make I cry
You wishing me make I die
Na my downfall you just dey find
But somehow I just dey fine
Ori o ni jaabo ko ma faara yi nkan
Isele kan o ni sele ki baba mi ma mo si
Bo jo sen ro, torun se ro o
Bi ile se mo, bi ojo sе gun ori ojo
Them dey ask for twitter whеn I go bring grammy
Won gbagbe pe ole rin ti se gi
Ise oluwa ni agbara ko
Olorun to se yi, a se miran
Ase miran, ase miran
Ise oluwa ni agbara ko
Aiye ema tun wo o
No be man power na Lord’s prayer x3
Oke karaka a gun to mi ele
Oke karaka a gun to mi ele
Won fun ra won gun o yo fanda
Oun ni Adigun gun to n ya fanda
Sisi, sisi, sisi, sisi dem dey wait, dem dey wait o
Sisi sisi sisi, dem dey wait for my downfall
Dem no go see my downfall
E ni a fe, eni ife o seju wa gan
Awon ife leeti omi, awon ife leeti omo
Awon ti o seju rara, oke o le le
Lai si agbara oluwa, ise ko sese
Iwo ni agbara ko, Adigun mi, Adigun mi
No be man power na Lord’s prayer x3
Ire ti olorun ti kan tan, ni mo fe gbe
Aya tolorun fe funmi ni mo fe fe
Aya tolorun ti pese ni fe to
Mo fe to, mo fe to
Ise oluwa ni agbara ko
Aiye e ma tu o eheh
No be man power na Lord’s prayer x3
E ma tu wo
Won fe tu ooo
Ko ma tu ooo
Ko ma tu ro ooo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net