Ortega - אורטגה

"Dani Din Freestyle - דני דין פריסטייל"

[אינטרו]
איך עכשיו אומר לה שאנלא ישן בגללה
שכל המתח הזה בא רק מלחשוב עליה
שלא נדבר על ליבה
טוב אם כן אני שוקע
לא מבין היכן אני נמצא
אני מכיר אותה ולפעמים אני שוכח
מפחד לאבד אותה

[וורס]
ואם איבדתי אותך - לא איבדתי אותי
לא איבדתי תסטייל
אני חי לפי הראיימז - אני זוכר מה אמיתי
אני לא עוצם את העיניים
עד של שהכל מאורגן בא לי משהו איכותי
כל הראש שלי בלאגן את אולי עזבת מזמן
והכל מרגיש איטי - אבל וואלה את לא כאן
ומשום מה טוב לי
לא רוצה לשמור על זה בלאוו קי
לרגיש תמיד עדיף על פלואו כי
כמה כיף לחזור להיות האו טי
מאדאפאקינג ג׳י איזה יופי
כבל אופטי מחבר
לנרקוטי אל השוטים ליותר
אידיאוטי אני לא רוצה להתבגר
אני פורטיס אני או טי על הסנייר
כל הנחלים זורמים לים
כל הלחנים זורמים ללב
יש מילים יפות פה בעולם
יש מילים שמביאות כאב
וכל מה שרציתי להגיד
זה שאני מסתדר
ולמרות שהעולם הזה מפחיד
מגיע לי יותר
איך עכשיו אומר לה שאנלא ישן בגללה
שכל המתח הזה בא רק מלחשוב עליה
שלא נדבר על ליבה
טוב אם כן אני שוקע
לא מבין היכן אני נמצא
אני מכיר אותה ולפעמים אני שוכח
מפחד לאבד אותה

[אאוטרו]
איך עכשיו אומר לה שאנלא ישן בגללה
שכל המתח הזה בא רק מלחשוב עליה
שלא נדבר על ליבה
טוב אם כן אני שוקע
לא מבין היכן אני נמצא
אני מכיר אותה ולפעמים אני שוכח
מפחד לאבד אותה

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net