Ortega - אורטגה

"Le’hamshich Lachlom - להמשיך לחלום"

[פזמון: אבי היילו]
אני לא יודע מה יהיה
ואיך אני גורם ללב לחזור לפעום
דחפו אותי עד לקצה
כל מה שנשאר לי זה להמשיך לחלום
להמשיך לחלום להמשיך לחלום
נותן לי את הכוח ת׳אוויר לנשים
להמשיך לחלום להמשיך לחלום
אין דבר אחר שגורם ללב שלי לפעום

[בית 1: אורטגה]
מרגיש שאני הלב פועם של כל ביטים שמתנגנים
זה עוד פרק בחיים שלי יו ברוכים הבאים
פסגה היא יעד
מרגיש קרוב ולא יכול לגעת
כי הקארמה היא כלבה
והכלבה די משוגעת
הר געש אין ריכוז ברעש בא לי לנשום לנשום
יו אם חיפשתם מוטבציה תעשו לה מקום
נכון הלב נשבר אבל הלב ממשיך גם לפעום
עשו טובה רק אל תוותרו אף פעם על החלום
כל ת׳ליריקס על שלטי החוצות
המייק צ׳ק שמחזיר אל הבמה ניצוצות
וכלמה שלבר שלי ושכן לענף
תראו אותי משום מקום פורש כנפיים ועף
מרגיש ריל
יותר מידי טוב
יותר מידי פיל
ובא לי לכתוב
גם שהכל מפיל שומר על זה קליל ברגיל
זה הסאונד של הלב מתמכר אל הצלול

[פזמון: אבי היילו]
אני לא יודע מה יהיה
ואיך אני גורם ללב לחזור לפעום
דחפו אותי עד הףלקצה
כל מה שנשאר לי זה להמשיך לחלום
להמשיך לחלום להמשיך לחלום
נותן לי את הכוח ת׳אוויר לנשים
להמשיך לחלום להמשיך לחלום
אין דבר אחר שגורם ללב שלי לפעום

[בית 2: יעל מאס]
עד הסוף
בוא נמצא
לנו חוף
מבטחים
כן גם אם
העלילה מתסבכת
בוא נמשיך
בוא נדחוף
בוא נטרוף
ת׳עולם
חייבים
להמשיך וללכת
היי
המבט שלי מופנה למעלה
היי או טי שר על להמשיך רק הלאה
מקשיבה ללב שלי ושרה
איך אני רק ממשיכה לחלום
בד בה בה ביי
אורג׳ינל - מביא ת סטייל
באד מאן
יו הטינג אה לינג
מבט אליי
רוד בויי אל הרוד גל
תרגיש ת׳היי
פיס אנד לאב יש ביג וויב
איי אנד איי

[פזמון: אבי היילו]
אני לא יודע מה יהיה
ואיך אני גורם ללב להמשיך לפעום
דחפו אותי עד הףלקצה
כל מה שנשאר לי זה להמשיך לחלום
להמשיך לחלום להמשיך לחלום
נותן לי את הכוח ת׳אוויר לנשים
להמשיך לחלום להמשיך לחלום
אין דבר אחר שגורם ללב שלי לפעום

[בית 3: אבי היילו]
פול אפ פול אפ
קרא לכולם
להמשיך
ולחלום גם בשכונה
יש לי עוד סיבה לחייך
מפזר אהבה לא חוסך
לפעמים שהכל מסתבך
אנלא קם והולך רק מגביר ולוחץ פליי

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net