The Idan Raichel Project - הפרויקט של עידן רייכל

"Chayim Pshutim - חיים פשוטים"

[בית 1]
ביום שכל הרחובות יהיו לטובתנו
יהיו שם בשבילנו ולא של אחרים
גם אנחנו אז נוכל לצאת שלובי ידיים
לראות אז מעלינו שמים נקיים

[פזמון]
ואת, עכשיו את לא יודעת
אבל אני שמעתי - יש חיים טובים
שכל האנשים חיים בלי פחד
ונשארים ביחד, חיים פשוטים

[גשר 1]

[בית 2]
ביום שכל הרחובות יהיו לטובתנו
נוכל לצאת בערב לראות רק כוכבים
גם אנחנו אז נוכל לראות אז בעצמנו
את מה שלא הכרנו מעבר לגדר

[פזמון]
ואת, עכשיו את לא יודעת
אבל אני שמעתי - יש חיים טובים
שכל האנשים חיים בלי פחד
ונשארים ביחד, חיים פשוטים
חיים פשוטים

[גשר 2]
(חיים פשוטים)

[פזמון]
ואת, עכשיו את לא יודעת
אבל אני שמעתי - יש חיים טובים
שכל האנשים חיים בלי פחד
ונשארים ביחד, חיים פשוטים

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net