Некаде во ноќта (Nekade Vo Nokta) lyrics

by

Toše Proeski


[Текст за песната "Некаде во ноќта"]

[Строфа 1]
Ко икона во собата ми стоиш
Те милувам со очи вљубени
А солзите, кој може да ги брои
Би долетал, да можам да те спасам
Во мислите сме толку блиску ние
А вечерва сме толку далеку
Дај, Господе брзо сè да мине
Од спомени кај мене да се скриеш

[Рефрен]
Некаде во ноќта таа писмо пишува
И во мисли со мене се љуби
Упорно кај неа цела ноќ се јавувам
Гласот мој ко воздишка се губи

[Строфа 2]
Не заспивам и за тебе се молам
Радиото е мојот пријател
А вестите сè повеќе ме болат
Се прашувам зар мора да е вака
И секогаш по дождот иде сонце
Посакувам јас средба со тебе
Но, што можам со ова срце мое
Да чекам, и до бескрај да те сакам
[Рефрен]
Некаде во ноќта таа писмо пишува
И во мисли со мене се љуби
Упорно кај неа цела ноќ се јавувам
Гласот мој ко воздишка се губи
Некаде во ноќта таа писмо пишува
И во мисли со мене се љуби
Упорно кај неа цела ноќ се јавувам
Гласот мој ко воздишка се губи
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net