Hatikva 6 - התקווה 6

"Chai Al Hayare’ah - חי על הירח"

נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
וגם אם עוד לא רואים
רק פה אני מרגיש מתאים

יש לי מרפסת ופינה לישון
נוף למאדים ולמזרח התיכון
עף למחשבות הראש מונע סילון
אין כוח משיכה לנפלאות דמיון
כאן אף אחד לא אומר לי איך לשנות אותי
החלומות ברורים לי הכל הילוך איטי
נשאר קפוא בזמן בקיא ומעודכן
לא מרגיש שאני מפסיד כל עוד חיי הם כאן

נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
וגם אם עוד לא רואים
רק פה אני מרגיש מתאים

אני חי על הירח
מסתכל על העולם מהמרום
אם אני בא אני רק אורח
עדיין לא מצאתי בכוכב הזה מקום

שקט יש נחת יש
מאה דונם שטח אש
על איזה צוק או במכתש
אני לבד לא מתבייש
חי בעולם בלי גבולות אבל איש לא יכול להסתנן
אין לי מושג אם אהיה פה לעד
אבל אם כבר בצד לגמרי שלם

מוקף בכוכבים על רכס הפלאות
שם את כדור הארץ בין שתי האצבעות
אין אהבה עדיין אבל אני פורח
עובר את האתגרים שלי בהליכת ירח

נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
אבל גם ברגעים שקטים
רק פה אני מרגיש מתאים

אני חי על הירח
מסתכל על העולם מהמרום
אם אני בא אני רק אורח
עדיין לא מצאתי בכוכב הזה מקום

לא מצאתי בכוכב הזה מקום

ואם אני בא לקצת אני מרגיש נשכח
כי בעולם הזה אני כבר לא מרגיש שייך
האצבעות עליי כל השמועות בפתח
הוא לא איתנו זה הוא חי על הירח

נכון הלילות קשים
ורחוק לי מאנשים
וגם אם עוד לא רואים
רק פה אני מרגיש מתאים

עדיין לא מצאתי בכוכב הזה מקום

ואם אני בא לקצת אני מרגיש נשכח
כי בעולם הזה אני כבר לא מרגיש שייך
האצבעות עליי כל השמועות בפתח
הוא לא איתנו זה הוא חי על הירח

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net