Unknown Artist

"Sa Piling ni Hesus"

Sa aking kinalalagyan
Dagat ng kasamaan
Halos di ko makuhang, ako ay umahon
Ako'y salut sa Lipunan
Dahil sa pagdo-droga
Walang patutunguhan itong aking buhay

Pangarap ni Ama't Ina, ay di ko pinansin
Sinira ko ang lahat-lahat
Pati ang aking kinabukasan
Noon ako'y nag-iisa, at wala ng mga kaibigan
Ako'y kanilang iniwan
Pagkat ako'y... Walang silbi... Sa lipunan.....

At sa di ko Inaasahan
Ang mga pangyayari
Isang araw noon, ay aking narinig
Tinig ng pag-ibig, mula sa kalangitan
At ang sabi niya sa akin....
Anak Mahal Kita!..

Chorus:
Itinaas akoooo.....
Ng kanyang pag-ibig
Nang wala ng sumagip, sa akin noon
At ang buhay kong nawasak, ay kanyang inayos
Ako'y panatag na Sa Piling ni Hesus...

At sa di ko Inaasahan
Ang mga pangyayari
Isang araw noon, ay aking narinig
Tinig ng pag-ibig, mula sa kalangitan
At ang sabi niya sa akin....
Anak Mahal Kita!..

Chorus:
Itinaas akoooo.....
Ng kanyang pag-ibig
Nang wala ng sumagip, sa akin noon
At ang buhay kong nawasak, ay kanyang inayos
Ako'y panatag na Sa Piling ni Hesus...


Itinaas akoooooo.....
Ng kanyang pag-ibig
Nang wala ng sumagip, sa akin noon
At ang buhay kong nawasak, ay kanyang inayos
Ako'y panatag na Sa Piling ni Hesus...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net