Hỏi Nàng Xuân lyrics

by

Như Quỳnh


[Verse 1]
Ngày đầu một năm đi lễ lăng Ông
Xem trái nhân duyên xin quẻ tơ hồng
Chân thành khấn nguyện cầu mong
Gia đạo phúc lộc hạnh thông
Có xuân mở hội muôn lòng

[Verse 2]
Lẳng lặng mà nghe câu chúc theo câu
Cô bác anh em đám nhỏ sang giàu
Cha mẹ tuổi thọ dài lâu
Bên nội, bên ngoại, bạn thân
Xuân bất tận cho dù bể dâu

[Điệp Khúc]
Năm nay xuân đến xôn xao muôn nhà
Khu phố thân thương chan hòa
Nụ tầm xuân đang nở đầy hoa
Năm nay xuân đến em vui lụa là
Ong bướm vây quanh thân ngà
Đâu màng câu chuyện tình xa

[Verse 3]
Nhà nhà mừng xuân dây pháo đong đưa
Mâm bánh chưng, dưa hấu đỏ giao thừa
Riêng mình thui thủi độc thân
Biết về đâu hỏi nàng xuân
Duyên số nghèo ai là tình nhân?
[Instrumental Bridge]

[Verse 4]
Ngày đầu một năm đi lễ lăng Ông
Xem trái nhân duyên xin quẻ tơ hồng
Chân thành khấn nguyện cầu mong
Gia đạo phúc lộc hạnh thông
Có xuân mở hội muôn lòng

[Verse 5]
Lẳng lặng mà nghe câu chúc theo câu
Cô bác anh em đám nhỏ sang giàu
Cha mẹ tuổi thọ dài lâu
Bên nội, bên ngoại, bạn thân
Xuân bất tận cho dù bể dâu

[Điệp Khúc]
Năm nay xuân đến xôn xao muôn nhà
Khu phố thân thương chan hòa
Nụ tầm xuân đang nở đầy hoa
Năm nay xuân đến em vui lụa là
Ong bướm vây quanh thân ngà
Đâu màng câu chuyện tình xa

[Verse 6]
Nhà nhà mừng xuân dây pháo đong đưa
Mâm bánh chưng, dưa hấu đỏ giao thừa
Riêng mình thui thủi độc thân
Biết về đâu hỏi nàng xuân
Duyên số nghèo ai là tình nhân?
[Đoạn Kết]
Riêng mình thui thủi độc thân
Biết về đâu hỏi nàng xuân
Duyên số nghèo ai là tình nhân?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net