Drunk lyrics

by

SZA


[Chorus]
I think i'm drunk, drunk
Call up my girls, tell ‘em
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2012 - 2021 BeeLyrics.Net