Frank Zappa

"Reeny Ra"

Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Reeny ra radalata ta

Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Reeny ra radalata ta

Dow dow dow dow dow dow dow
Dow dow dow dow dow dow dow dow
Dow dow dow dow dow dow dow dow

Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Reeny ra radalata ta

Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Reeny ra radalata ta

Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Hoy hoy ra dala data
Ree . . . (I said reeny)
. . . ny ra (reeny ra)
Rada da ta ta

Oh my god!

Froggie?: It's a— It's a take!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2018 Bee Lyrics.Net